Nanortalik and the colorful.

Publikationer

Transparency Internationals publikationer

Transparency International udgiver hvert år en række rapporter, der på forskellige måder beskæftiger sig med korruption, og som kan bruges som et konkret værktøj i virksomheders, organisationers og det offentliges arbejde med gennemsigtighed og anti-korruption.

 • Transparency Internationals årlige rapporter er deres bud på, hvordan korruptionen i verden ser ud det pågældende år. Det er beskrivelser af situationen i de forskellige regioner samt en kort afrapportering af resultaterne fra deres CPI og GCB-undersøgelser.
  Transparency International Annual Report 2022
 • I 2011 Report on Oil and Gas Companies rangerer Transparency International i samarbejde med the Revenue Watch Institute 44 olie- og gasselskaber, der til sammen har ansvaret for 60% af verdens olie- og gasproduktion på faktorer som: Deres evne til at offentliggøre og rapportere om deres anti-korruptionsprogrammer, åbenhed omkring deres organisering, samt åbenhed i deres samarbejde med de lande, de opererer i. Rapporten danner baggrund for anbefalinger til olie- og gasselskaberne såvel som de regeringer og lande, der samarbejder med dem.
  Promoting Revenue Transparency: 2011 Report on Oil and Gas Companies
 • Business Principles for Countering Bribery er en række anbefalinger til virksomheder til, hvordan de konkret mindsker risikoen for at indgå i korruption. Den tager udgangspunkt i den aktuelle situation i verden og formulerer på baggrund af dette en række principper. Principperne er et godt udgangspunkt for, og bliver også benyttet af mange virksomheder til, at formulere deres konkrete anti-korruption policies.
  Business Principles for Countering Bribery
 • Corruption Fighters’ Tool Kit er en samling af beskrivelser fra en række lande, hvor organisationer i civilsamfundet har igangsat konkrete tiltag for at bekæmpe og forebygge korruption. Rapporten sætter derved fokus på måder, hvorpå civilsamfundet kan bidrage til at forhindre korruption i den offentlige sektor. Rapporten er udgivet i 2001-2004.
  Corruption Fighters’ Tool Kit

Transparency International benytter forskellige metoder til måling af korruption:

 • Corruption Perceptions Index (CPI)
  CPI er Transparency Internationals mest anerkendte metode for måling af korruption. Metoden måler den oplevede korruption i den offentlige sektor i et land. Metoden bygger på to datakilder: Survey-undersøgelser og ekspertvurderinger. Disse to datakilder tildeles en standardiseret score, og ud fra denne score placeres hvert enkelt land derefter på et indeks, der strækker sig fra 0-10, hvor 10 er den laveste grad af korruption. Metoden har siden 1995 været grundlaget for en årlig undersøgelse af op til 200 lande.
  Årlige rapporter kan ses her
 • Global Corruption Barometer (GCB)
  GCB tager udgangspunkt i offentlighedens holdninger og erfaringer med korruption. Det er derfor en survey-undersøgelse, der stiler imod den brede befolknings holdninger og erfaringer. Metoden blev brugt første gang 2003, hvor 47 lande deltog, men omfatter nu omkring 85 lande.
  Årlige rapporter siden 2003 kan ses her
 • Bribe Payer’s Index (BPI)
  BPI måler udbudssiden af korruption. Det vil sige sandsynligheden for at virksomheder fra I-lande vil benytte sig af bestikkelse, når de gør forretninger i et andet land. Undersøgelsen består af en lang række interview med administrerende direktører for banker, advokatvirksomheder og revisionsvirksomheder samt medlemmer af handelskamre. På baggrund af disse interview placeres det enkelte land på et indeks, der beskriver i hvor høj grad, det forventes, at de vil benytte sig af bestikkelse. Indekset strækker sig fra 0-10, hvor 10 er den mindste sandsynlighed for, at virksomheder i landet vil benytte sig af bestikkelse i sine forretninger. BPI har siden 1996 dannet grundlag til en rapport, der har fungeret som et supplement til Transparency Internationals CPI undersøgelse.
  Årlige rapporter kan ses her