Sermitsiaq, Nuuk.

Om os

Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt af og blandt medlemmerne og består af 5-7 personer. Bestyrelsen har suppleret sig ved 2 ekspertmedlemmer, der ikke har stemmeret.

Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode på 2 år ad gangen. Valgt ved generalforsamling 28. marts 2023 til bestyrelsen er (opdateret 30. juni 2023):

Inuk Lundblad.

Inuk Uukkaaq Lundblad
fg. formand
[email protected]

Karen Heilmann Lennert

Christian P. Jerimiassen
[email protected]

Simone Bruun.

Simone Bruun

Transparency International logo.

Mayada M. Mohamadani

Birita í Dali

CoC (pdf)

Transparency International logo.

Melissa Zeeb

Ekspertmedlemmer

Anita Hoffer

Anita Hoffer

Transparency International logo.

Thomas Trier Hansen

Sekretariatet

Bodil Karlshøj

Bodil Karlshøj
[email protected]

Etisk komite

Bestyrelsen har nedsat en etisk komite. Se forretningsorden for komiteen:

Vejledning til klager: