Snedækkede fjeldtoppe og blå himmel.
Transparency International Greenland

Hvad er Transparency International Greenland?

Transparency International Greenland er en organisation, der arbejder for forebyggelse af korruption i Grønland i samarbejde med den internationale paraplyorganisation Transparency International.

Det gør foreningen ved at arbejde for vidtgående åbenhed i den offentlige forvaltning, åbenhed i det private erhvervsliv og generel gennemsigtighed i samfundet – og ved i øvrigt at udbrede oplysning om korruption og dets skadevirkninger.

Foreningen forpligtiger sig til at følge Transparency International’s retningslinjer ved:

 • Opmærksomt at følge lovgivning, administrativ praksis m.v. i både private og offentlige organisationer med henblik på at konstatere adfærd, der fremmer eller negligerer korruption, og dernæst at
 • Gøre opmærksom på eventuelle svagheder og stille forslag til forbedringer

Hvad er korruption?

“Korruption er misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld”

Korruption kan derfor være mange ting. Som eksempel kan nævnes bestikkelse og smørelse, som er meget direkte former for korruption. Eller politiske donationer, velgørenhedsdonationer, sponsorater, interessekonflikter, gaver eller underholdning, som kan befinde sig i en gråzone, hvor man i mange tilfælde kan være i tvivl om, hvorvidt der er tale om korruption. Korruption kan være til stede i forskellige grader, men fælles for dem alle er, at de skaber ulighed i samfundet, fordi nogle borgere – enten via kontakter eller ved at betale – opnår muligheder, der ikke er åbne for alle borgere i samfundet. Korruption angår derfor også dig!

Whistleblowere

Samfundet har brug for whistleblowere

Inatsisartut skal til Forårssamlingen 2024 tredjebehandle et meget vigtigt lovforslag om, at beskytte whistleblowere. Transparency International Greenland opfordrer alle partier i Inatsisartut til at bakke op om lovforslaget.

 Vores ressourcer, både til lands og til vands, findes spredt ud over hele landet. Transparency International Greenland anser det for yderst vigtigt, at alle anstrenger sig for at passe på disse ressourcer. Et godt tilsyn og kontrol kan desværre ikke stå alene.

Der er behov for at både ansatte og øvrige personer, som får kendskab til uærlige procedurer, bedrageri, nepotisme eller anden misbrug af systemet, trygt kan gøre opmærksomme på kritisable eller direkte ulovlige forhold. Der er behov for en whistleblowerlov.

En lov som fastsætter klare retningslinjer for hvordan en whistleblowerordning skal udfærdiges, og som giver whistlebloweren ret til beskyttelse. Dette vil danne grundlag for at vi fremadrettet kan passe på vores samfund og vores ressourcer.

Der er talt om behovet for tryghed for whistleblowere i årevis. Inatsisartut har flere gange haft emnet på sin dagsorden.

Overvejer du at blive whistleblower?

I dag findes en række forskellige whistleblowerordninger såvel interne som eksterne. I Håndbog om anti-korruption og Håndbog for kommuner (se under publikationer) kan du læse om whistleblowere. Transparency anbefaler, at du undersøger, hvilken ordning der findes på din arbejdsplads. Tal også med din tillidsmand, hvis du er i tvivl.

Transparency har ikke mulighed for at gå ind i enkeltsager og kan derfor ikke hjælpe dig, hvis du udsættes for repressalier.

Nyheder i pressen

 • Medlemsmøde og ekstraordinær generalforsamling.

  Transparency International Greenland indbyder alle medlemmer til at høre om og diskutere whistleblowere. Baggrunden er at Inatsisartut dags dato har vedtaget Inatsisartutlov om beskyttelse af whistleblowere i Grønland. Onsdag den 5. juni kl. 16 – 17.30… Læs mere

 • Mindeord om Elna Egede

  Elna kæmpede mod magtmisbrug og blæste højt i fløjten, når uretfærdigheder skulle frem i lyset. Hun var en whistleblower, som ikke gemte sig i anonymitet. Transparency Greenland blev dannet i 2011 af en gruppe erhvervsledere, advokater,… Læs mere

 • Medier og mikrosamfund – Grønland og Færøerne

  I uge 9 var der fuldt hus, da Transparency i samarbejde med Ilisimatusarfik organiserede et event med fokus på medievilkårene i små samfund som i Grønland og Færøerne. Givet mediernes centrale rolle i at afsløre misbrug… Læs mere