Grønlands åbenhedspris

Inuk Lundblad, Transparency International Greenland, Masaana Egede, Sermitsiaq AG og Dorthe Olsen, Sermitsiaq

Grønlands Åbenhedspris 2023 blev vundet af avisen Sermitsiaq.

Læs mere om Grønlands Åbenhedspris 2023

Grønlands åbenhedspris 2023

Åbenhedsprisen har til formål at hylde nogle af de mennesker i det grønlandske samfund, som er med til at gøre Grønland til et mere åbent samfund og vise, hvilke konsekvenser korruption kan have. Deres arbejde viser også, hvorfor det er vigtigt at have fokus på at mindske korruption.

Åbenhed underminerer magtmisbrug og nepotisme. Ligesom vanddråber underminerer is og skaber sprækker. Åbenhed fremmer tillid til demokratiet og fremmer retfærdig fordeling af samfundets goder.

Indtil den 1. december 2023 kan alle indstille en person, organisation, forening eller virksomhed til Grønlands Åbenhedspris. Umiddelbart efter fristens udløb gennemgår og vurderer priskomitéen samtlige nominerede og udvælger prisvinderen. Åbenhedsprisen kan gives til alt fra én person til en organisation. Det kan eksempelvis være en whistleblower, et medie der graver korruptionssager frem, en virksomhed der kaster lys på krænkende adfærd på arbejdspladsen og aktivt bekæmper det m.m. Til fælles for de nominerede er, at de på hver sin måde bidrager til arbejdet med at sætte fokus på åbenhed, korruption og magtmisbrug.

Kriterier:

  • Grønlands Åbenhedspris bliver givet til personer, organisationer, foreninger eller virksomheder der yder en særlig indsats for at skabe mere åbenhed og tillid i vores samfund. Prisen er tiltænkt som en anerkendelse og hyldest til deres særlige indsats.
  • Nominerede skal være over 18 år
  • Prismodtager skal være indstillet på at modtage.

Udvælgelse:

Umiddelbart efter fristens udløb gennemgår og vurderer dommerkomitéen samtlige nominerede og udvælger prisvindere. Der tilstræbes enighed om de nominerede, og hvis der ikke kan opnås enighed, udvælges kandidater og vindere efter simpelt flertal.

Dommerkomité:

Inuk Lundblad, fg. formand Transparency International Greenland
Anita Hoffer, ekspertmedlem af bestyrelsen i Transparency International Greenland
Naja Paulsen, afdelingsleder, Afdelingen for journalistik, Ilisimatusarfik

Prisen:

Der gives en gave på kr. 10.000 til vinderen.