Demonstranter med skilte, hvor der står: Demokrati, Transparens, Integritet.

Strategi

Vores vision er et samfund, hvor Selvstyret og kommunerne, i alle politiker og alle forvaltninger, det private erhvervsliv, civilsamfundet og bornernes hverdagsliv er uden korruption.

Vores mission er at forebygge korruption og fremme gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet på alle niveauer og på tværs af samfundets sektorer.