Et rødt træhus, en rød container og en hundeslæde.

Hvad er Transparency International Greenland?

Formål

Transparency International Greenland er en organisation, der arbejder for forebyggelse af korruption i Grønland i samarbejde med den internationale paraplyorganisation Transparency International.

Foreningens formål er at forebygge korruption, både nationalt og internationalt, i samarbejde med Transparency International. Korruption defineres som misbrug af betroet magt for egen vindings skyld.

Det vil foreningen gøre ved at arbejde for vidtgående åbenhed i den offentlige forvaltning, åbenhed i det private erhvervsliv og generel gennemsigtighed i samfundet – og ved i øvrigt at udbrede oplysning om korruption og dets skadevirkninger.

Foreningen forpligtiger sig til at følge Transparency International’s retningslinjer ved:

  • Opmærksomt at følge lovgivning, administrativ praksis m.v. i både private og offentlige organisationer med henblik på at konstatere adfærd, der fremmer eller negligerer korruption, og dernæst at
  • Gøre opmærksom på eventuelle svagheder og stille forslag til forbedringer