Transparency International globalt

We hold the powerful and corrupt to account, by exposing the systems and networks that enable corruption. We advocate for policies and build coalitions to change the status quo.
Our vision of a corruption-free world is not an end in itself. It is the fight for social and economic justice, human rights, peace and security

Kilde: transparency.org

Transparency International Greenland (TIG) er et ‘nationalt chapter’ af Transparency International (TI), som er en international NGO. TI har hovedkontor i Berlin (TI-S).

TI har nationale chapters i over 100 medlemslande, og disse arbejder sammen for øget gennemsigtighed og bekæmpelse af korruption. TI’s arbejde favner bredt, idet der fokuseres både på den offentlige og private sektor samt lokal- og civil samfund. Hermed sikres den største effekt i arbejdet for større gennemsigtighed.

TI blev stiftet i 1993 og var den første organisation, som italesatte begrebet korruption. TI har bl.a. medvirket til oprettelsen af anti-korruptionsinitiativer som OECD’s Anti-bestikkelseskonvention, FN’s konvention mod korruption og FN Global Compact.

De nationale chapters arbejder med at bekæmpe korruption lokalt ud fra individuelle strategier, som er skræddersyet til at håndtere korruption i den specifikke kontekst. Arbejdet inkluderer bl.a. juridisk rådgivning og fortalervirksomhed, der kan rådgive regeringer om anti-korruptionslovgivning.

Korruption går ofte på tværs af landegrænser, og det internationale TI-netværk er derfor centralt i arbejdet mod at realisere vores regionale og globale mål (international strategi 2030). De nationale chapters er derudover drivkraften bag TI’s analyser og undersøgelser.

TI er partipolitisk uafhængig og definerer projekter og aktiviteter uden indflydelse fra donorer.

Akkreditering af nationale chapters

De nationale chapters gennemgår en akkrediteringsproces, som skal sikre høj kvalitet og integritet i organisationen. Akkrediteringen skal fornys hvert tredje år for at sikre, at de lokale enheder fortsat lever op til organisationens værdier og principper. Grønland blev et fuldgyldigt chapter i 2015 og er efterfølgende akkrediteret 2 gange.

Det internationale sekretariat

TI’s internationale sekretariat er placeret i Berlin, hvorfra de internationale aktiviteter styres. Sekretariatet koordinerer vidensdeling mellem medlemslandene, udfører fortalervirksomhed samt organisationsopbygning.

Sekretariatet er derudover ansvarligt for udvikling af analyser og forskningsprojekter om korruption og gennemsigtighed. Det internationale sekretariatet fungerer derfor også som en vidensbase, der tilbyder indblik i nyeste forskning om korruption og den bedste håndtering heraf.

Paraplyorganisation

Transparency International fungerer desuden som samlende organisation for over 100 lokalt etablerede nationale chapters. De nationale chapters arbejder, som det også er tilfældet for Transparency Greenland, selvstændigt for at bekæmpe, forebygge og oplyse omkring korruption.

For yderligere oplysninger om Transparency International henvises til deres hjemmeside: www.transparency.org