Big iceberg in fjord of Aasiaat, Greenland.

Generalforsamling

 • Tirsdag den 28. marts 2022 holdt Transparency International Greenland –TIG – sin årlige generalforsamling, hvor der blev valgt flere medlemmer til bestyrelsen. Karen Heilmann Lennert fortsætter som formand. »

 • Transparency international Greenland indbyder nuværende og potentielle medlemmer og til debatmøde og efterfølgende Generalforsamling tirsdag 28. marts 2023. Møderne afholdes på Jens Kreutzmannip Aqq. 4A, 1 sal. Tilmelding sker via mail til [email protected] senest 27. marts. Debatmøde afholdes kl. 16 – 16.50 Bestyrelsesmedlemmerne Christian P. Jerimiassen og Simone Bruun fortæller om den internationale antikorruptionskonference IACC,… »

 • Transparency international Greenland indbyder nuværende og potentielle medlemmer og til debatmøde og efterfølgende Generalforsamling onsdag 30. marts 2022. Møderne afholdes på Jens Kreutzmannip Aqq. 4A, 1 sal. Tilmelding sker via mail til [email protected] senest 28. marts.   Debatmøde afholdes kl. 16 – 16.50 Debat-arrangement om Sextortion- udnyttelse af magtposition til at udøve grænseoverskridende handling. Sker… »

 • Pressemeddelelse 29. juni 2021 Transparency International Greenland efterlyser åbenhed i forhold til udpegning af bestyrelsesmedlemmer til de selvstyreejede selskaber. Manglende åbenhed er problematisk, fordi det giver grobund for spekulationer om urent trav i processen. Gennemsigtighed er det bedste middel mod magtmisbrug og nepotisme, og derfor ønsker vi mest mulig åbenhed i udpegning af bestyrelsesmedlemmer. TIG… »

 • Transparency international Greenland indbyder nuværende og potentielle medlemmer til debatmøde og efterfølgende Generalforsamling. Katuaq Lille sal onsdag 28. april 2021.   Debatmøde om Global Corruption Barometer kl. 16 – 16.45  Transparency International Greenland offentliggjorde for nyligt en ny undersøgelse, der viser befolkningens opfattelse af magtmisbrug i Grønland. Undersøgelsen har fået stort mediedække, og vi vil til mødet drøfte nogle resultater, som ikke har… »

 • Transparency International Greenland får ny formand og bestyrelse   Torsdag den 28. maj 2020 holdt Transparency International Greenland –TIG – sin årlige generalforsamling og valgte Birita í Dali som ny formand. Hun afløser Anita Hoffer, som har været formand siden 2014, og som nu fortsætter som næstformand. Anita Hoffer var med til at stifte foreningen tilbage… »

 • Transparency International Greenland indbyder medlemmer til medlemsmøde og efterfølgende generalforsamling i Lille Sal i Katuaq 28. maj 2020. På grund af Covid-19 og myndighedernes anbefalinger om forsamling kan der maksimalt være 40 personer. Hurtig tilmelding anbefales derfor til begge arrangementer. Tilmelding sker via mail til [email protected] senest 26. maj.   Medlemsmøde afholdes kl. 16 – 16.45 … »

 • På baggrund af myndighedernes anbefalinger om at reducere smitten for spredning af COVID-19 udsætter vi generalforsamlingen i Transparency International Greenland. Vedtægterne siger, at generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april, men bestyrelsen har valgt at indkaldelse først sker, når myndighederne ophæver begrænsning for antal personer der må forsamles. »

 • Transparency International Greenland har afholdt ordinær generalforsamling. Anita Hoffer fortsætter som formand og Naaja H. Nathanielsen som næstformand. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er: Aviaq Brandt, Dora Drechsel, Melissa Geisler Krogsgaard, Birita í Dali og Rasmus Riley.  Suppleant til bestyrelsen er Sara Olsvig. Bestyrelsen vil også i 2019 sætte fokus på åbenhed i myndighedernes forvaltning. Det… »

 • Generalforsamlingen afholdes kl. 16.00 – 16.30. Mødelokalet i Oles Varehus. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Sekretariatet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. TIG, Box 1613 eller [email protected]. Medlemmer bosat uden for Nuuk, der ønsker at opstille til bestyrelsen, bedes give besked i forvejen, således at der kan etableres skype forbindelse til… »

 • Baggrund Det er ved at være sæson for de årlige generalforsamlinger i de selvstyre ejede selskaber. I den forbindelse ser Transparency International Greenland (TIG) det relevant at kommentere de udfordringer vi ser, herunder gennemsigtighed omkring honorar til bestyrelsesmedlemmerne. Vi fremlægger her vore refleksioner og anbefalinger til hvad man som virksomhedsejer i de offentligt ejede selskaber… »

 • Ny bestyrelse

  Transparency International Greenland har afholdt ordinær generalforsamling. Anita Hoffer blev genvalgt som formand. Ny næstformand er Naaja H. Nathanielsen. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er: Aviaq Brandt, Dora Drechsel, Melissa Geisler Krogsgaard, Bolette Maqe Nielsen og Birita í Dali. Suppleanter til bestyrelsen: Betina Præstiin og Birtha Bianco. 4. maj 2018:  Bestyrelsen vil som den første handling opfordre til, at den nye… »