Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til de Selvstyreejede selskaber

Pressemeddelelse 29. juni 2021

Transparency International Greenland efterlyser åbenhed i forhold til udpegning af bestyrelsesmedlemmer til de selvstyreejede selskaber. Manglende åbenhed er problematisk, fordi det giver grobund for spekulationer om urent trav i processen. Gennemsigtighed er det bedste middel mod magtmisbrug og nepotisme, og derfor ønsker vi mest mulig åbenhed i udpegning af bestyrelsesmedlemmer.

TIG erfarer, at den nye rekrutteringsproces, som blev lanceret tidligere på året, ikke er blevet brugt, og vi mener, at Formandens Departementet som minimum kunne have orienteret offentligheden om dette, således at det blive transparent for alle, at den nye proces ikke ville blive fulgt i dette forårs ordinære generalforsamling

TIG vil derfor fortsat opfordre Formandens Departementet ved bestyrelsessekretariatet at udarbejde kompetenceprofiler for de Selvstyreejede selskaber og i øvrigt være transparent omkring udvælgelsesprocessen.

Bestyrelsessekretariatet lancerede den 13. januar 2021 den nye portal www.bestyrelser.gl bl.a. med følgende oplysninger:

“I den nye rekrutteringsproces gennem bestyrelser.gl opstiller Bestyrelsessekretariatet forud for hver rekruttering til en af de selvstyreejede selskabers bestyrelser en række parametre, som prioriteres af nBoard’s rekrutteringskonsulenter i screeningsprocessen af ansøgerne.

nBoard udarbejder derpå et opslag med forskellige parametre hvor der eksempelvis kan være krav om økonomiske færdigheder, kompetencer inden for salg, marketing, ledelse m.v. nBoard iværksætter derpå en rekrutteringsproces, hvorigennem medlemmer af databasen har mulighed for at søge den pågældende bestyrelsespost. Information om den opslåede bestyrelsespost sendes via mail til alle registrerede kandidater i bestyrelser.gl, nboard.dk samt oplås på Bestyrelsessekretariatet LinkedIn side ”Bestyrelsessekretariatet” og på Naalakkersuisuts hjemmeside.

Efter ansøgningsfristens udløb faciliterer nBoard en professionel screening af ansøgningerne, hvorpå 5 spidskandidater udvælges og overdrages til Naalakkersuisuts videre behandling. Igennem ovenstående proces skabes således en professionel og styrket rekrutteringsproces, hvor ønsket ligeledes er at sikre så solidt et rekrutteringsgrundlag som muligt igennem en udvidet database af kandidater. Alle der er interesseret i bestyrelsesarbejde i de selvstyreejede aktieselskaber opfordres til at oprette en profil på www.bestyrelser.gl.”[1]

Da den nye portal blev lanceret, blev TIG spurgt af pressen, hvad vi syntes om initiativet. Som udgangspunkt var vi positivt stemt for den nye proces men tilkendegav også, at den endelig prøve ville skulle stå i forbindelse med selskabernes ordinære generalforsamlinger.

Efter de fleste generalforsamlinger nu er blevet afholdt, har TIG søgt om aktindsigt hos Formandens Departement i de parametre som er blevet prioriteret for hver af de selvstyreejede selskaber i 2021, de udarbejdede opslag og nBoards forslag til spidskandidater som er blevet overdraget til Naalakkersuisut samt andet der har indgået i udvælgelsen af kandidaterne eller som måtte have relevans herfor.

Formandens Departement har nu svaret på aktindsigtsbegæringen og forklaret, ”at dette års ordinære generalforsamlingssæson har været stærkt præget af det ekstraordinære valg til Inatsisartut, og det, i perioden fra den 16. februar 2021 og frem til det konstituerende møde i Naalakkersuisut den 23. april 2021, indførte forretningsministerium. På baggrund heraf har det ikke tidsmæssigt været muligt at følge den nye proces”.

Se i øvrigt her flere anbefalinger TIG tidligere har givet til Naalakkersuisut vedr. udpegning af bestyrelsesmedlemmer til offentlige selskaber (pdf)

[1] https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2021/01/1301_bestyrelsesrekruttering