Transparency International Greenland arbejder for aktivt at forebygge og oplyse om de skadelige effekter ved korruption i et samfund som det grønlandske.

“Korruption er misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld. Det skader alle, hvis liv, forsørgelse og lykke afhænger af integriteten hos mennesker i en autoritetsposition”

www.transparency.org

Korruption kan derfor være mange ting. Som eksempel kan nævnes bestikkelse og smørelse, som er meget direkte former for korruption. Eller politiske donationer, velgørenhedsdonationer, sponsorater, interessekonflikter, gaver eller underholdning, som kan befinde sig i en gråzone, hvor man i mange tilfælde kan være i tvivl om, hvorvidt der er tale om korruption. Korruption kan være til stede i forskellige grader, men fælles for dem alle er, at de skaber ulighed i samfundet, fordi nogle borgere – enten via kontakter eller ved at betale – opnår muligheder, der ikke er åbne for alle borgere i samfundet. Korruption angår derfor også dig!

Hvorfor er Transparency International Greenland nødvendig?

Grønland står overfor en markant ændring i sammensætningen af økonomien og bevæger sig med hastige skridt hen imod at blive en råstoføkonomi. Undersøgelser foretaget af Transparency International i andre dele af verden peger på, at netop olieudvinding og minedrift er nogle af de industrier, der indebærer størst risiko for korruption. Derfor er det vigtigt, at det grønlandske samfund er forberedt på at møde de nye økonomiske aktører og de risici, dette måtte medføre.

Grundlæggende handler det også om at sikre, at økonomisk vækst kommer hele samfundet til gode. Korruption er ifølge FN en af de største forhindringer for økonomisk vækst overhovedet, fordi aftaler begået under bordet og andre former for bestikkelse skævvrider de markedskræfter, der normalvis styrer erhvervslivet og sikrer fri konkurrence imellem virksomheder. En effektiv måde at forhindre, at korruption får denne effekt på i det grønlandske marked, er at sikre gennemsigtigheden i samfundet ved at oplyse omkring korruption. Dette er netop formålet med Transparency Greenland.