Pressemeddelelse 29. april 2019

Transparency International Greenland har afholdt ordinær generalforsamling. Anita Hoffer fortsætter som formand og Naaja H. Nathanielsen som næstformand. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er: Aviaq Brandt, Dora Drechsel, Melissa Geisler Krogsgaard, Birita í Dali og Rasmus Riley.  Suppleant til bestyrelsen er Sara Olsvig.

Bestyrelsen vil også i 2019 sætte fokus på åbenhed i myndighedernes forvaltning. Det gælder både åbenhed om beslutninger der træffes, men også generelt i forhold til kommunikation med samfundet.

”Transparens i beslutningsprocesser er et effektivt middel til at bekæmpe korruption” udtaler en samlet bestyrelse, der ser borgerinddragelse som et middel til ægte demokrati og dermed også gennemsigtige beslutninger.

TIG vil også arbejde på at styrke dialogen og samarbejde med andre NGO’er. Det kan være gennem events eller anden fælles kompetenceopbygning.

Bestyrelsens årsberetning er tilgængelig på www.transparency.gl