Ny bestyrelse

Transparency International Greenland har afholdt ordinær generalforsamling. Anita Hoffer blev genvalgt som formand. Ny næstformand er Naaja H. Nathanielsen. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er: Aviaq Brandt, Dora Drechsel, Melissa Geisler Krogsgaard, Bolette Maqe Nielsen og Birita í Dali. Suppleanter til bestyrelsen: Betina Præstiin og Birtha Bianco.

4. maj 2018:  Bestyrelsen vil som den første handling opfordre til, at den nye koalition vil arbejde for, at Grønland tiltræder FNs antikorruptionskonvention: “Det vil være et stærkt signal at sende til potentielle investorer i vores land og også stille klare forventninger til os selv. Vi har en stor offentlig økonomi og en økonomi der afhænger af havets ressourcer og de to forhold alene bør være tilstrækkeligt med incitament til at tiltræde konventionen” udtaler en samlet bestyrelse.