Pressemeddelelse

Transparency International Greenland får ny formand og bestyrelse  

Torsdag den 28. maj 2020 holdt Transparency International Greenland –TIG – sin årlige generalforsamling og valgte Birita í Dali som ny formand. Hun afløser Anita Hoffer, som har været formand siden 2014, og som nu fortsætter som næstformand. Anita Hoffer var med til at stifte foreningen tilbage i 2011, og har været medlem af bestyrelsen siden. For at sikre udskiftning i toppen og øge transparensen i foreningen fremgår det af TIG’s regler, at man maksimalt kan vælges som formand for 2 sammenhængende valgperioder 

Den nyvalgte formand, Birita í Dali, er 33 år, uddannet cand.scient.pol på Københavns Universitet og arbejder som specialkonsulent i Selvstyret i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. 

Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med den nye bestyrelse, for jeg har en tro på, at vi sammen kan gøre en forskel og skabe mere transparens i det samfund, vi lever i”, siger den nye formand, Birita í Dali, og fortsætter   

“I et lille samfund, hvor alle kender alle, og hvor den offentlige sektor er så stor, og magten er samlet på få hænder, er det utrolig vigtigt med åbenhed og transparens, og det vil Transparency international Greenland blive ved med at arbejde for”, afslutter Birita.  

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af følgende medlemmer: 

  • Birita í Dali, Formand, specialkonsulent i Selvstyret 
  • Anita Hoffer, Næstformand, stabsdirektør, INI A/S 
  • Dora Drechsel, Direktør, Kalaallit Forsikring A/S 
  • Klaus Kuch Jensen, Direktør, Greenland Oil Spill Response A/S (nyt medlem) 
  • Sara Olsvig, Phd studerende 
  • Karen Heilmann Lennert, konsulent, Deloitte (nyt medlem) 
  • Anja Rindom Bøndergaard, jurist, Ombudsmanden for Inatsisartut (nyt medlem) 

Suppleanter: 

  • Naaja Nathanielsen, Direktør for Kriminalforsorgen 
  • Christian P. Jerimiassen, selvstændig 

Inden generalforsamlingen afholdt TIG et medlemsevent om konsekvenserne ved COVID-19. Sara Olsvig, formand for Rådet for Menneskerettigheder, ridsede de menneskeretlige konsekvenser op ved bl.a. indskrænkning i forsamlingsfrihed og bevægelsesfrihed samt udfordringerne i forbindelse med vedtagelse af hastelovgivning. Efterfølgende skitserede TI-Danmarks formand, Jesper Olsen, bl.a. den begrænsede accept af at forholde sig kritisk under COVID-19. Denne blev også et tema i den efterfølgende debat blandt TIGs medlemmer. Opsummeret har TIGs medlemmer følgende anbefalinger til Naalakkersuisut:  

  • Større transparens i beslutningsprocesserne og sikker hjemmel til foranstaltninger, der indføres eller ændres 
  • Tydeligere kommunikation om beslutninger og baggrunden for disse 
  • Sikre at der ikke sker stigmatisering af udefrakommende 
  • Tag imod konstruktiv kritik – se det som et middel til at blive bedre  
  • Uvildig evaluering af processen frem til nu med henblik på at forbedre den videre og løbende proces 

For yderligere spørgsmål kontakt gerne sekretariatet mail [email protected]  eller formand Birita í Dali på tlf. 253834