Generalforsamling 2023

Transparency International Greenland har afholdt generalforsamling

Tirsdag den 28. marts 2022 holdt Transparency International Greenland –TIG – sin årlige generalforsamling, hvor der blev valgt flere medlemmer til bestyrelsen.

Karen Heilmann Lennert fortsætter som formand.

”Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med den nye bestyrelse, som er sammensat af tidligere bestyrelsesmedlemmer og en enkelt ny. Jeg har en tro på, at vi sammen kan gøre en forskel og fortsat skabe mere transparens i det samfund, vi lever i”, siger formand Karen Heilmann Lennert, og fortsætter ”Grønland har brug for en organisation som vores, hvor vi holder fast i rollen som vagthund, men også kommer med konstruktive input for sikring af demokratiet”.

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af følgende medlemmer:

  • Karen Heilmann Lennert, formand
  • Inuk Lundblad, næstformand
  • Martina Sommer
  • Christian P. Jerimiassen
  • Simone Bruun
  • Birita í Dali
  • Mayada M. Mohamadani
  • Melissa Zeeb, suppleant

Bestyrelsen har tilknyttet to ekspertmedlemmer: Anita Hoffer, tidligere bestyrelsesmedlem, og Thomas Trier Hansen, menneskerettighedsekspert.