Transparency International Greenland anbefaler maksimal åbenhed omkring de offentligt ejede selskaber

Baggrund

Det er ved at være sæson for de årlige generalforsamlinger i de selvstyre ejede selskaber.

I den forbindelse ser Transparency International Greenland (TIG) det relevant at kommentere de udfordringer vi ser, herunder gennemsigtighed omkring honorar til bestyrelsesmedlemmerne. Vi fremlægger her vore refleksioner og anbefalinger til hvad man som virksomhedsejer i de offentligt ejede selskaber kan gøre for at sikre åbenhed og transparens i forbindelse med udpegelse af bestyrelsesmedlemmer og i forhold til at undgå interessekonflikter.

Transparency International Greenland (TIG) har i en rapport udarbejdet en række anbefalinger i forhold til bestyrelsesudpegninger i de offentligt ejede selskaber. De offentligt ejede selskaber udgør en væsentlig del af vores erhvervsliv og er en væsentlig bidragsyder til den offentlige økonomi

Anbefalingerne er resultatet af et projektsamarbejde med Transparency Internationals afdelinger i Litauen og Rusland. Temaet for samarbejdet var at undersøge områder, hvor der er risiko for interessekonflikter. Målet var at udarbejde retningslinjer for at begrænse interessekonflikter og skabe åbenhed om interessekonflikter.

Interessekonflikter kan undgås i bestyrelseslokalerne

For at modvirke interessekonflikter og øge graden af gennemsigtighed anbefaler TIG følgende:

  • Proceduren for hvordan bestyrelsesmedlemmer udpeges bør gøres offentligt tilgængelig. Det bør klart fremgå af myndighedernes hjemmesider, hvordan processen er fra et navn overvejes til beslutningen træffes.
  • Det bør også fremgå, hvilke kompetencebehov hver enkelt bestyrelse overordnet har for at løfte opgaven.
  • TIG anbefaler åbenhed omkring hvilke kompetencer de udpegede bestyrelsesmedlemmer har og hvordan deres kompetencer matcher den samlede bestyrelses behov.
  • Der bør stilles krav om, at bestyrelsesmedlemmer åbent oplyser om erhverv og interesser i et offentligt tilgængeligt cv.
  • Bestyrelserne bør have offentligt tilgængelige retningslinjer for hvilken proces der skal følges, når et bestyrelsesmedlem har en interessekonflikt
  • Årsrapporter bør have et afsnit med oplysninger om bestyrelsens kompetencesammensætning og honorar
  • Selvstyret opfordres til løbende at opdatere ”Retningslinjer for god selskabsledelse”. Den gældende er fra 2012 og en løbende opdatering vil sikre, at nye regler og tendenser kan indføres.

TIG mener, at åbenhed kan modvirke mytedannelse og kan bidrage til en korrekt dækning af hændelsesforløb. Dette er med til at øge befolkningens tillid til beslutninger der træffes.

Rapporten kan hentes på vores hjemmeside, www.transparency.gl, hvor man også kan blive medlem af foreningen.

TIG er en frivillig forening, der arbejder for at oplyse om og modvirke korruption. TIG er lokalafdeling af Transparency International, der har lokalafdelinger i mere end 100 lande