Offentligt ejede selskaber i Grønland

Transparens i udpegning af bestyrelsesmedlemmer og håndteringer af interessekonflikter. Anbefalinger fra Transparency International Greenland.