HVAD ER FN’S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING?

Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York en ambitiøs

udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en

mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at

afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle,

anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og

sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden

anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt

samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Bestyrelsen, Transparency International Greenland