Grønland med i OECD’s samarbejde

Nuuk den 15. september 2017

 

UDTALELSE

Transparency International Greenland (TIG) noterer med tilfredshed Selvstyrets initiativ i forhold til den internationale indsats for at forbedre skattegennemsigtigheden ved at blive medlem af det Globale Forum under den internationale organisation for økonomisk samarbejde og udvikling, OECD.

I TIG er vi meget opmærksom på værdien af transparens eller gennemsigtighed i alle offentlige forhold, herunder særligt økonomiske mellemværender. TIG er derfor glad for Selvstyrets initiativ til at blive medlemsland nummer 143 i OECD’s samarbejde mod international skatteunddragelse og ser frem til en løbende orientering af det grønlandske samfund vedr. resultaterne af dette initiativ.

Transparency International Greenland er en organisation, der arbejder for forebyggelse af korruption i Grønland i samarbejde med den internationale paraplyorganisation Transparency International.

For yderligere info: kontakt formand Anita Hoffer 584530