Generalforsamling 2017

Pressemeddelelse

 Transparency International Greenland afholdt Generalforsamling 19. april, hvor der blev valgt bestyrelse for det kommende år.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand Anita Hoffer

Næstformand Jakob Strøm

Medlemmer: Dora Drechsel, Bolette Maqe Nielsen, Irene Jeppson, Aviaq Brandt og Karsten Klausen

Suppleanter: Betina Præstiin og Mikael Hertig

 

Anita Hoffer udtaler: ”Jeg ser med glæde frem til samarbejdet i den nyvalgte bestyrelse, hvoraf flere har lang erfaring med arbejdet for fremme af transparens i samfundet, og samtidig får vi tilført nye medlemmer der brænder for åbenhed.”

Kontakt: formand Anita Hoffer 584530