Summer School on Integrity

Paninnguak’ Bendtsen er Stud.Cand.scient.soc. ved Ilisimatusarfik og var i juli 2017 udvalgt til at deltage i Litauen på Transparency Internationals sommerskole i hovedstaden Vilnius.

Transparency International Lithuania – Summer School on Integrity – 10. – 16. juli 2017

Der findes mere end 100 TI chapters i verden, og det var tredie gang, at Grønland deltog i Transparency International Summer School ved hjælp af et stipendiat sponseret af GrønlandsBANKEN. Nedenfor fortæller hun om sine oplevelser og hvad vi måske kan bruge det til i Grønland.

Fotograf: Paninnguak’ Bendtsen

Hvad har været mit formål med Summer School’en?

Jeg har søgt optagelse til TI Summer School’en for at mere kendskab til emnet, og jeg mener helt bestemt at jeg har fået den del opfyldt. Ugens program var så godt sammensat, at jeg helt klart vil anbefale Summer School’en til andre. Jeg er kommet hjem beriget og inspireret. Der har været undervisere fra mange lande, som hver især er eksperter på hver deres område. Der har bl.a. været undervisere/oplægsholdere fra Tyskland, Rusland, Mexico, Litauen, Italien, Slovakia, Polen m.fl. Det har også været godt at have fået muligheden for at være iblandt unge mennesker, som man er på alder med, om det er studerende eller erhvervsfolk, man er ligesindet med. At opleve at man har noget at arbejde for, men også have fået muligheden for at kunne netværke med dem.

Hvad har jeg lært omkring i Summer School’en?

Man har sammensat en program for Summer School’en, så man dækkede mange sektorer, såsom: Offentlige sektor, forbrug og midler; Private Sektor (Compliance); Extractive Industry; Militæret;

Medical industri og Sport. Med i programmet var der også nogle oplægsholdere der arbejder med at undersøge og bekæmpede korruption i forskellige lande. Heriblandt var der nogle journalister, en advokat, kunster, forskere mv. som fremlagde hvordan/ hvilke metoder de bruger på deres arbejde med at bekæmpe korruption.

Hvad interesserede mig mest eller fangede min interesse? 

I Summer School’en kunne man godt mærke, at man har gjort en kæmpe indsat for at dække så mange emner som overhovedet muligt pakket ind i en uges skema. Der var f.eks. ‘Offentlig budget’, ‘Penge og politik’, ‘Åben byer og åben budgetter’ som fik mig til at tænke på “Det har vi jo her i Grønland”.  Men jeg tænkte videre på hvad vi kunne gøre bedre eller anderledes. Finansloven og kommunernes budgetter er jo offentlig tilgængelige, men jeg tror at man skal have en vis interesse for at kunne dykke ned i det eller være mere end nysgerrig for at ‘bladre det igennem’. Jeg tror at der skal højere uddannelsesniveau i blandt den grønlandske del af befolkningen i Grønland for at flere borgere kan undersøge offentlig budgetter mere teknisk og kritisk, således at man kan stille krav. Men jeg er dog fortrøstningsfuld, da vi er i proces med at forhøje vores uddannelsesniveau, og vi begynder at være flere der tør tage ansvar.

Det er ellers ikke sådan, at jeg forestiller mig selv, at skulle arbejde inden for denne sektor, men det andet emne som fangede min interesse er nemlig militæret og det problemstillinger Grønland kan evt. komme til at stå imod i forbindelse med klimaforandringer. I takt med at Grønland og Arktis er begyndt at være mere ‘In’ gør, at vi har nogle ting som vi vil blive nødsaget til at skulle forholde os til, også selvom Grønland endnu ikke har hjemtaget Militæret.

Igen, jeg takker for at kunne have fået muligheden for at deltage ved årets Summer School on Integrity!

Deltagerne i 2017 (billede: www.TransparencySchool.org)

Transparency International Lithuania – Summer School on Integrity – 2013

José Ugaz holder morgenforedrag for de interesserede. Ugaz havde bl.a. fået dødstrusler af de kriminelle organisationer han undersøgte.

Transparency Internationals sommerskole i Vilnius uddanner unge i at bekæmpe korruption

Nuka Silas Nathanielsen er kandidatstuderende på Afdeling for Kultur -og Samfundshistorie ved Ilisimatusarfik og var i juli 2013 udvalgt til at deltage i Litauen på Transparency Internationals sommerskole i hovedstaden Vilnius. Der findes mere end 100 TI chapters i verden, og det var første gang, at Grønland deltog ved Transparency International Summer School ved hjælp af et stipendiat sponseret af GrønlandsBANKEN. Her fortæller han om sin oplevelse og hvad vi måske kan bruge det til i Grønland.

Hvad lærte du?

Jeg fik lært mange ting, både faglige og personlige. Med hensyn til det faglige har vi fået en præsentation af den virkelige verden. En verden, som altid har været en del af os, men som ikke alle rigtigt lægger mærke til – og det er korruption. Når man een gang har forstået, hvordan korruption er en del af de private og offentlige sektorers systemer, kan vi derefter bekæmpe det med midler, som vi blev introduceret for ved sommerskolen. Det er blandt andet viden om, hvad korruption er, og hvad der forårsager korruption med input fra internationale eksperter.

Vedrørende det personlige har jeg haft god kontakt med andre studerende fra over 120 forskellige lande. Vores kulturelle, sociale og politiske baggrunde var ret forskellige, og jeg, som ikke havde haft direkte kendskab til europæiske, mellemøstlige og asiatiske forhold, var ret chokeret de første dage, siden enkelte deltageres beretninger vedrørende deres personlige oplevelser om krig, bestikkelse, korruption i deres hjemland, var ret stærke. Disse er fremmede i Grønland, og derfor var det intense at høre beretningerne direkte fra deltagerne. Udover foredrag fik vi også set andre ting såsom Parliament of the Republic of Lithuania, hvor et af parlamentsmedlemmerne tog godt imod os. Et fint besøg til den britiske ambassade i Litauen fandt sted, hvor over 120 deltagere var klædte med deres nationale dragter. Jeg fik vist vores grønlandske anorak og set andre farverige nationaldragter. Sightseeing og middage i Vilnius var der også. Vilnius er en fantastisk by.

Hvorfor er det vigtigt med en global sommerskole?

Det giver gode diskussioner og input fra hele verden. Vi fik udvekslet viden igennem sommerskolen, og det gav et bredere perspektiv vedrørende den korrupte verden, vi lever i. Flere har spurgt, om der overhovedet findes korruption i Grønland. Det er noget, som ikke bare kan besvares med et ja eller nej. Korruption er yderst komplekst, og på TIs sommerskole har jeg netop stiftet bekendtskab med, hvor mange forskellige former, korruption kan have, og hvor vanskeligt det er at dokumentere. TI Greenland har tidligere udgivet rapporter, som konkluderer, at korruption her i landet koncentrerer sig meget om nepotisme. Men… der har aldrig været en sag, hvor en enhed af anti-korruptionsaktivister har lavet en undersøgelse af et bestemt netværk eller person for at bevise, om vedkommende er korrupte eller ej. Det er måske positivt, men på den anden side kan det også skyldes, at man har overset noget. Den peruvianske anti-korruptionsaktivist, José Ugaz, som blandt andet har påvist korruption hos Perus tidligere præsident, Alberto Fujimori og hans netværk, får én til at tænke alvorligt omkring troværdigheden af den regering, man stoler på. Korruption findes først og fremmest overalt, men det er ikke nemt at bevise, hvem der er ansvarlige for det. José Ugaz viste, hvordan det kræver et samarbejde med forskellige statslige institutioner såsom ministerier, anklagere, eksperter, efterretningstjenester etc. at kunne retsforfølge kriminelle organisationer med forbindelser til det politiske system. Grønland er heldigvis anderledes end mange andre lande, når det gælder om kriminelle organisationer, så vidt vi ved. Det er positivt. Historien viser dog, at enhver regering kan have sine skyggesider, og derfor er det også muligt, at der findes korruption i Grønland, især i takt med den voksende politiske interesse for den private sektor fra udlandet.

Det var fantastisk at opleve både sommerskolen og Vilnius. Efter sommerskolen er afviklet, har vi stadig et aktivt forum på vores facebook-gruppe, hvor enhver deltager kan fremvise resultater, som de har opnået gennem deres nationale afdeling eller på egen hånd. Samtidig holder jeg stadig kontakt med de nye venner jeg har fået, eksempelvis min nye ven fra Uzbekistan.

Hvordan bruger du det, du har lært?

Jeg er i gang med mit speciale og skulle ellers, ved den oprindelige specialeplan, beskæftige mig med det politiske system i Grønland før og efter Hjemmestyre (1979-09). Nu er jeg gået over til en anden problemstilling, som går mere efter de grønlandske kredses opinion vedrørende danske og amerikanske samspil i perioden mellem 1939-89. Det er ikke sikkert, at jeg kan bruge præcis de ting, jeg har lært under sommerskolen, men det har været med til at udbygge min opfattelse af, hvordan det politiske system ser ud både i omverdenen samt i Grønland.

Den britiske ambassade i Litauen. Anorakken i midten.
Sommerskolen blev holdt med gode humør hvor fantastiske unge mennesker fik viden med hjem senere hen.