Det tavse demokrati

Transparency International Greenland afholder i samarbejde med Grønlands Erhverv og Nunatsinni Advokatit, konference den 27. november i Katuaq fra 16.30 til 20.00. Arrangementet byder på tre forelæsninger, som vil omhandle den samfundsmæssige betydning af deltagelse i den offentlige debat samt ret og pligt til at fremføre sin faglige viden i et lille samfund som det grønlandske. Billetter købes i Katuaqs reception, og der er begrænset antal pladser.

Transparency International Greenland (TIG) arbejder overordnet for at bekæmpe korruption. En god og sund offentlig debat er betinget af, at fagfolk, eksperter, specialister og almindelige embedsmænd vil deltage og dele ud af deres faglige viden. Men hvordan står det til her i Grønland, hvor vi har et alle-kender-alle-samfund?

16.30 – 16:45   Velkommen v Transparency International Greenland

16:45 – 17:30  Når eksperterne er tavse og konsekvenserne for mediernes rolle i et samfund

Medierne er en vigtig brik i et åbent, demokratisk samfund, og er den institution, som daglig bliver udfordret i at udøve sin rolle, når mange ikke vil sige sin mening eller dele deres viden.

Hvordan oplever medierne tavsheden, og hvilke konsekvenser har den for deres arbejde og for kvaliteten af den offentlige debat.

Oplægsholder: Mikkel Bjarnø Lund, Nyhedschef, KNR

Mikkel har arbejdet for KNR i over 10 år, både som journalist, redaktør med ansvar for Radio- og TV avisen og nu som nyhedschef i KNR.

 

17:30 – 18:15  De juridiske rammer – hvilke rettigheder taler vi om?

Vi skal tale om ytringsfrihed for offentlige ansatte – hvor går grænsen, og hvilke udfordringer er der herfor i et land som Grønland, hvor det offentlige som arbejdsgiver er en meget stor spiller. Hvilke konsekvenser kan det have at udnytte sin grundlovsikrede ytringsfrihed i ansættelsesretlig henseende, og hvorledes spiller tavsheds- og ikke mindst loyalitetspligten ind i forhold til ytringsfriheden.

Medfører det offentliges størrelse en større begrænsning af de offentlig ansattes ytringsfrihed – formelt/ reelt? Vi tager udgangspunkt i de grønlandske sager omkring ytringsfrihed kontra loyalitetspligt og ser på, om der kan sættes nogle generelle rammer op.

Oplægsholder: Britta Keldsen, advokat og partner i Paulsen|Keldsen Advokatanpartsselskab, ekstern underviser på Ilisimatusarfik i fagene arbejdsret og erhvervsret, medlem af bestyrelsen i Nunatsinni Advokatit – Grønlandske Advokater og medlem af repræsentantskabet i Danske Advokater.

18:15 – 18:45  Pause – Sandwich samt te og kaffe i gangen

18:45 – 19:45  Hvordan fostres en kultur, hvor folk er villige til at bruge sin ytringsfrihed?

Vi lever i et frit land, hvor alle har lov at sige sin mening. Eller gør vi? Hvordan fostres en kultur, hvor folk er villige til at tale om ting, der kan være konfliktfyldte og ubehagelige?

Oplægsholder: Flemming Rose, international anerkendt fortaler for ytringsfrihed og har bidraget flittigt til internationale medier, holdt foredrag og deltaget i debatter om ytringsfrihed over det meste af verden. Flemming er dansk forfatter, journalist og nu seniorforsker. Tidligere kultur- og udlandsredaktør på Jyllandsposten.  Han er især kendt som manden, der i september 2005 stod bag avisens tegninger af Muhammed.

 

20:00                   Tak for i aften