Annual Membership Meeting og International Antikorruptions Konference 2018

PRESSEMEDDELELSE

  1. november 2018

En delegation fra den frivilligt arbejdende bestyrelse og sekretariatet fra Transparency International Greenland (TIG) deltog i sidste uge i Transparency International’s årlige medlemsmøde (AMM) og i den internationale anti-korruptionskonference IACC, som foregik i København med deltagelse af 1800 repræsentanter fra civilsamfund, regeringer, multilaterale agenturer og privatsektoren i 144 lande.

Ved IACC-konferencen havde Grønland, sammen med Estland og Island, en workshop kaldet “My friend, my cousin, my business partner”. Her blev fokus sat på, hvorledes misbrug af betroet magt kan undgås i små samfund hvor ’alle kender alle’. Workshoppen tiltrak over 150 personer. En række af tilhørerne, som kom fra hele verden, udtalte at have de samme udfordringer som de små lande pegede på. Fx delte en fra Nigeria, at deres land også oplever lignende udfordringer, selvom de har en væsentlig større befolkning. Workshoppen bekræftede, at Grønland ikke er unik i forhold til emner som integritet og transparens og at vi kan få nytte af at følge med i, hvorledes andre lande bekæmper korruption.

Derudover deltog TIG’s repræsentanter i flere forskellige workshops og tager en række ideer til initiativer der påviser koblingen mellem korruption og brud på menneskerettigheder med sig hjem.

IACC afsluttedes med The Copenhagen Declaration – Stand Together for peace, security and development, som TIG fuldt ud kan tilslutte sig. Deklarationen kan se i sin fulde ordlyd på https://iaccseries.org. På samme hjemmeside er fremlagt en række deklarationer fra de forskellige lande der deltog med repræsentanter på regeringsniveau.

Fra det årlige medlemsmøde (AMM) tager TIG med sig, at mange af de udfordringer, som vi kæmper med ift. ressourcer og engagement, deler vi med de øvrige chapters/medlemslande. Samtidig blev TIG inspireret af projekter, som de andre chapters har i gang sat og som – med en grønlandsk tilpasning vil kunne danne grundlag for lignende tiltag i Grønland.

”Delegationen fra TIG har deltaget i forskellige workshops, hvilket medfører, at vi tager forskellige ideer med hjem. Nu glæder vi os til at dele det med resten af bestyrelsen og prioritere vores ressourcer, så vi kan få igangsat projekter der giver god mening i Grønland”, udtaler Anita Hoffer, formand for TIG: