Håndbog om offentlig ansattes ytringsfrihed

Transparency International Greenland har udformet en Håndbog om offentlig ansattes ytringsfrihed. De i Håndbogen indsatte cases er fiktive i forhold til ansættelsessted og navne, men bygger på rigtige sager.