Pressemeddelelse om bestyrelser

Bestyrelser i offentligt ejede selskaber

Transparency International Greenland (TIG) konstaterer, at der er sket udskiftning af formænd og bestyrelsesmedlemmer i flere af selvstyrets aktieselskaber. Dette er igen sket uden at offentligheden har fået indblik i, hvorfor den ene skal ud og en anden ind.

Den manglende transparens er skadelig for troværdigheden. Tænk hvis en pressemeddelelse så således ud: ”Naalakkersuisut kan med glæde meddele, at der er fundet formand og bestyrelsesmedlemmer som matcher de kompetenceprofiler som aktieselskabet har brug for”.

Af den årlige redegørelse om Selvstyrets aktieselskaber 2021 fremgår, at der for alle selskaber gælder et krav om på hjemmesiden at oplyse en oversigt over bestyrelsesmedlemmer- og direktionens kompetencemæssige baggrund med fokus på hvilke specifikke kompetencer, det enkelte medlem tilfører bestyrelsen.

Udpegning uden transparens danner basis for rygtedannelse, hvilket de nyudnævnte ikke har fortjent. TIG opfordrer derfor Naalakkersuisut til at efterleve sine egne krav.