Pressemeddelelse

Samfundet har brug for whistleblowere

Inatsisartut førstebehandler den 20. oktober et meget vigtigt beslutningsforslag om, at der skal udarbejdes en lov der skal beskytte whistleblowere. Transparency International Greenland opfordrer alle partier i Inatsisartut til at bakke op om forslaget.

I Grønland har vi en forholdsmæssig stor offentlig forvaltning, ikke alene i Nuuk med Selvstyrets departementer og i kommunerne.

Vores ressourcer, både til lands og til vands, findes spredt ud over hele landet. Transparency International Greenland anser det for yderst vigtigt, at alle anstrenger sig for at passe på disse ressourcer. Et godt tilsyn og kontrol kan desværre ikke stå alene.

Der er behov for at både ansatte og øvrige personer, som får kendskab til uærlige procedurer, bedrageri, nepotisme eller anden misbrug af systemet, trygt kan gøre opmærksomme på kritisable eller direkte ulovlige forhold. Der er behov for en whistleblowerlov.

En lov som fastsætter klare retningslinjer for hvordan en whistleblowerordning skal udfærdiges, og som giver whistlebloweren ret til beskyttelse. Dette vil danne grundlag for at vi fremadrettet kan passe på vores samfund og vores ressourcer.

Der er talt om behovet for tryghed for whistleblowere i årevis. Inatsisartut har flere gange haft emnet på sin dagsorden. Og i dag er hidtidige hindringer som følge af en gammel persondatalov ryddet ad vejen.

De fleste borgere vil gerne berette om magtmisbrug, men 28 % har angivet, at de ikke ved, hvor de skal indberette[1]. Der er med andre ord ikke kun et behov for en lov men også for oplysningskampagne om, hvorledes en whistleblowerordning kan anvendes.

Transparency International Greenland bemærker med tilfredshed forslagsstillers gode forslag, og at der hentes inspiration uden for landets grænser. Ifølge et EU-direktiv skal whistleblowere sikres juridisk og finansiel støtte, ligesom en lang række offentlige og private enheder skal etablere whistleblowing-mekanismer. Ligeledes gøres det ulovligt at forhindre eller begrænse whistleblowere samt på anden måde straffe en whistleblower.

Transparency International Greenland bakker fuldt op om forslaget. Vi vil både under behandlingen af forslaget og i det efterfølgende arbejde stå til rådighed for Inatsisartut, dets udvalg, partier og Naalakkersuisut, dersom I ønsker foreningens hjælp eller gode råd. Transparency International Greenland vil løbende følge jeres arbejde og gøre opmærksom på sagen for at sikre, at beskyttelsen af whistleblowere ikke går i stå.

Karen Heilmann Lennert, formand for Transparency International Greenland siger: Vi har desværre konstateret, at en dårlig whistleblowerordning er værre end ingen ordning. Medarbejderne tror de er beskyttede, men flere sager, som er bestyrelsen bekendt, viser at whistleblowere fyres.

[1] Global Corruption Baomenter 2020:  www.transparency.gl/publikationer