Pressemeddelelse 8. juni 2015

Pressemeddelelse fra Transparency International Greenland (TIG)

Fisk i gennemsigtigheden

Transparency International Greenland (TIG) har fulgt makrelkvote-sagen, og har på baggrund af offentlighedens interesse forventningsfuldt afventet Selvstyrets svar på den kritik som er blevet rejst. I forbindelse med en pressemeddelelse fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har vi måttet konstatere, at for den brede offentlighed mangler der fortsat åbenhed omkring kriterierne og proceduren for tildeling af makrel-kvoter. Og det er fortsat også uklart, på hvilken baggrund kvoterne konkret er blevet tildelt. Det fremgår af pressemeddelelsen, at fordelingen er sket på baggrund af objektive og saglige kriterier. TIG anfægter ikke denne udmelding, men vi vil opfordre Naalakkersuisut til at fremlægge disse kriterier, så enhver tvivl undgås.

 

I pressens dækning af makrelkvote-sagen har TIG med tilfredshed kunne konstatere, at politikerne har været opmærksomme på spørgsmålet om habilitet. Det er imidlertid TIG’s opfattelse, at der kunne have været fundet en endnu bedre løsning end den valgte. Særlig det omtalte forhold, at en minister fra et parti er inhabil, og at en partisekretær i samme parti ansøger om en kvote, kunne efter TIG’s vurdering give anledning til, at overveje en løsning hvor beslutningen om kvotetildelingen blev truffet af en Naalakkersuisoq fra et af de andre regeringspartier. Igen skal det understreges, at TIG ikke anfægter selve beslutningen om overførsel af habilitet, eller habiliteten hos formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen i den nævnte sag. TIG opfordrer derimod til fremadrettet at modvirke rygter, myter og klager ved at anlægge en endnu skarpere holdning til habilitetsspørgsmål.

 

For yderligere kommentarer kontakt TIGs formand Anita Hoffer, tlf. 584530.