Hvad er Transparency International

Transparency International er en international organisation, der arbejder for bekæmpelse af korruption, hovedsageligt igennem oplysning. Organisationen har siden sin oprettelse i 1993 etableret sig som en af de ledende kræfter inden for kampen imod korruption. Transparency Internationals indsatsområder kan betragtes som todelt.

Oplysning:

I en lang årrække har korruption mange steder været anset som en naturlig del af den måde, et samfund fungerede på, og dette er stadig tilfældet i flere lande. Transparency International arbejder derfor selvstændigt for at skabe opmærksomhed omkring korruption som et problem og få sat problematikken på dagsordenen.
Som et led i det skaber Transparency International løbende nye værktøjer til at måle og dermed synliggøre korruption. Her kan blandt andet nævnes CPI (Corruption Perceptions Index), BPI (Bribe Payer´s Index) samt GCB (Global Corruption Barometer)

Paraplyorganisation:

Transparency International fungerer desuden som samlende organisation for over 100 lokalt etablerede nationale chapters. De nationale chapters arbejder, som det også er tilfældet for Transparency Greenland, selvstændigt for at bekæmpe, forebygge og oplyse omkring korruption.

For yderligere oplysninger om Transparency International henvises til deres hjemmeside: www.transparency.org

Transparency International godkendte ved årsmødet november 2020 sin nye strategi 2021-2030. Se TI Strategy2030_HOLDING POWER TO ACCOUNT

Transparency International gør opmærksom på muligheden for at whistleblowers kan få råd og vejledning, se International Whistleblower Support Organisation

 

 Pressemeddelelser fra Transparency International

Stats og regeringsledere mødes i Reykjavik 16. – 17. maj. Se “Member states must act against transnational corruption to protect democracy” Council of Europe – Press Statement