Pressemeddelelse: Valg af bestyrelsesmedlemmer. Kriterier bør så vidt muligt være offentlige.

Transparency International Greenland (TIG) har bemærket, at Inatsisartut i dag behandler et forslag, der skal pålægge Naalakkersuisut at udarbejde et lovforslag om, at bestyrelserne i de selvstyreejede aktieselskaber skal udgøres af personer med fast bopæl i Grønland.

TIG så meget gerne, at man også diskuterede åbenhed omkring udvælgelsen af bestyrelsesmedlemmer. TIG har ingen holdning til hvor bestyrelses-medlemmer skal bo, og anerkender kendskab til Grønland som en vigtig kompetence for bestyrelsesmedlemmerne i de selvstyreejede selskaber. I en bestyrelse med en professionel sammensætning kan tilhørsforholdet være en kompetence, men TIG mener ikke den må overskygge behovet for øvrige kompetencer.

TIG savner generelt langt mere gennemsigtighed om, hvilke kompetencer der kræves til bestyrelserne, og hvordan de opfyldes af bestyrelsesmedlemmerne. Interessekonflikter er naturligt en udfordring i mindre samfund, og sikringen af, at de enkelte bestyrelsesmedlemmers øvrige aktiviteter ikke konflikter med kravene til bestyrelsesforpligtelsen, bør foregå i åbenhed.

I udvælgelsesprocessen af bestyrelsesmedlemmerne kan der naturligvis være behov for diskretion, men TIG ser gerne, at ejeren mere transparent begrunder sit valg af bestyrelsesmedlemmer og hvad den forventer, at de enkelte medlemmer vil bidrage med i bestyrelsen.

 

For øvrige kommentarer kontakt næstformand Jakob Strøm, tlf. 58 61 63