Pressemeddelelse: Tag ansvar under valgkampen

Transparency International Greenland:

Tag ansvar under valgkampen!

 

Transparency International Greenland (TIG) sætter en kampagne om gennemsigtighed i gang op til valget den 28. november. Det er nemlig op til vælgerne at sige nej til korruption og nepotisme, og forlange åbenhed, gennemsigtighed og borgerinddragelse af de folkevalgte.

 

Vi arbejder for et Grønland uden korruption. I den kommende tid vil det og lignende budskaber være at finde på plakater og postkort i hele Grønland. Plakaterne kommer op at hænge sammen med de øvrige valgplakater, men der er hverken partinavn eller kandidater på. Det er nemlig Transparency International Greenland (TIG) der står bag budskaberne.

 

– TIG støtter ikke et bestemt parti eller en særlig kandidat. Derimod opfordrer vi vælgerne til at være med til stille kritiske spørgsmål om korruption og nepotisme til alle kandidaterne. Vi opfordrer også til at stemme på partier og kandidater, der aktivt tager afstand fra korruption, og vil sikre åbenhed og borgerinddragelse i regeringsførelsen, siger formand for TIG, Anita Hoffer.

 

TIG’s kampagne er en tretrinsraket, som skydes igang fredag den 7. november. Plakater og postkort er første trin, forklarer Anita Hoffer.

 

  • På postkortene er der trykt forslag til spørgsmål, som enten kan tages med til vælgermøder, eller sendes til kandidaterne. Og plakaterne opfordrer til at stemme på kandidater der aktivt tager stilling til antikorruption, gennemsigtighed og borgerinddragelse, siger hun.

 

Der er sendt materiale ud overalt i Grønland med opfordring om at sprede budskabet og bruge materialet. Kampagnematerialet vil også blive spredt via Facebook.

 

Andet trin er “Deklarationen mod korruption.”

 

  • Vi har fået den trykt på en stor plakat med plads til en masse underskrifter. Den vil blive sendt rundt til en række byer, efter vores medlemmer har haft mulighed for at skrive under på et medlemsmøde den 6. november. Alle der skriver under modtager et lille kort, hvor deklarationen også fremgår, så man kan vise at man har skrevet under. Hvis man ikke har mulighed for at underskrive fysisk kan man også gøre det via underskriftsindsamlingen på Facebook, siger Anita Hoffer.

 

På FN’s s internationale antikorruptionsdag den 9. december vil TIG følge op på underskriftsindsamlingen, og blandt andet opfordre de nyvalgte medlemmer af Inatsisartut om at skrive under – hvis de ikke allerede har gjort det.

 

Det sidste trin er et vælgermøde den 19. november, hvor borgerinddragelse vil være temaet. Inatsisartut-kandidaterne vil således blive spurgt om, hvordan de helt konkret vil arbejde for borgerinddragelse.

 

Transparency International Greenland ønsker alle et godt valg og håber på masser af kritiske spørgsmål til kandidaterne, individuelt ansvar og fokus på antikorruption.