Mindeord om Elna Egede

Elna kæmpede mod magtmisbrug og blæste højt i fløjten, når uretfærdigheder skulle frem i lyset. Hun var en whistleblower, som ikke gemte sig i anonymitet.

Transparency Greenland blev dannet i 2011 af en gruppe erhvervsledere, advokater, revisorer, journalister og akademikere, som havde en fælles interesse i at fremme gennemsigtighed. I opstartperioden arbejdede de frem mod at blive en forening. Elna Egede sad i bestyrelsen fra 2011 til 2013, udpeget af Grønlands Presseforening. I denne periode var hun en stor inspiration, fordi hendes tale og skrift var meget klar. Hun havde sine meninger og stod fast ved dem.

Journalister som Elna, der afdækkede sager om magtmisbrug, har den største betydning for demokratiet og dermed for opbygningen af et sundt samfund.

Elna, vi mindes dig med respekt og taknemmelighed. Ære være dit minde.

Transparency International Greenland, Bestyrelsen