Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland

Transparency International Greenland har fået det uafhængigt konsulentfirma Nordic Consulting Group til at foretage et forstudie af, hvor robust den offentlige sektor er i forhold til at modstå korruption.