PM om IACC 2024

Transparency International Greenland har deltaget i verdens største anti-korruptions konference. 

Konferencen blev afholdt i Lithauens hovedstad Vilnius i dagene 18. – 21. juni. Flere end 2000 deltagere fra over 100 forskellige lande kæmper modigt for at forsvare integritet og gennemsigtighed på lokalt, nationalt og internationalt plan. Adskillige plenums, workshops og film afdækkede korrupte netværk overalt i verden. 

Fra Grønland deltog bestyrelsesmedlem Sheila Sariboga og sekretariatsleder Bodil Karlshøj. Aia Lyberth Jeppson deltog dels i konferencen og i en lokalt arrangeret sommerskole for unge om integritet. Transparency International Greenland deltog for at hente viden og inspiration til sit fortsatte nationale arbejde.  

“Korruption rammer de svageste i samfundet, men udøves af de rigeste. Samtidig har de svageste flest udfordringer ved at melde magtmisbrug. LGBTQ+ personers rettigheder og andre marginaliserede grupper, var for alvor sat på dagsordenen. Det er vigtig viden, jeg ser frem til at have fokus på i fremtiden”, siger Sheila Sariboga

F4T, Films For Transparency, er et netværk, som under konferencen viste flere film der viser, hvad der sker bag de lukkede døre i finanssektoren og i en forretningsverden, der ikke skyer nogle midler for at opnå profit. 

“Vi hørte oplæg fra bl.a. Verdensbanken, OECD, FN’s organer mod kriminalitet og for menneskerettigheder. Vi mødte kolleger fra Transparency afdelinger i hele verden og søgte partnerskaber, hvor var relevant for Grønland”, siger Bodil Karlshøj.

Deltagelse i konferencen blev muliggjort ved tilskud fra Tips- Og Lottopuljen.