Valg 2021 til Inatsisartut og kommunalbestyrelser – spørgsmål til kandidater

Pressemeddelelse

Transparency International Greenland ønsker at bidrage til demokratiet, både lokalt og nationalt , ved at synliggøre kandidaternes integritet og forslag til bekæmpelse af korruption. Partierne har i dag modtaget fire spørgsmål til  de opstillede kandidater om tillid, inhabilitet, magtmisbrug og transparens.

Transpareny International Greenland har fået udarbejdet en undersøgelse om befolkningens opfattelse og holdning til korruption, Global Corruption Barometer, og Naalakkersuisut har for nyligt fået udarbejdet et nationalt integritetsstudie. Disse to rapporter danner grundlag for vores spørgsmål til kandidaterne.

Formanden for Transparency International Greenland, Birita í Dali, forklarer: ”Borgerinddragelse og transparens er nogle af bedste midler til at bekæmpe korruption og styrke demokratiet på. Dette er en mulighed for kandidaterne til at tydeliggøre deres synspunkter på dette område og en måde for vælgerne at se om kandidaterne forholder sig til nogle af udfordringerne i forhold til tillid og gennemsigtighed i samfundet”.

 ”Vi ønsker at understrege, at kandidaterne ikke står til ansvar overfor Transparency international Greenland i besvarelsen af spørgsmålene. Vi håber bare, at de vil svare, så vælgerne kan se, hvor kandidaterne står i forhold til inhabilitet, magtmisbrug og transparens”, tilføjer Birita í Dali.

Spørgsmålene er i dag blevet sendt ud til partierne med opfordring om, at kandidaterne svarer via de sociale medier senest 29. marts under #transparentvalg2021.

1 Tillid

Global Corruption Barometer viser, at kun halvdelen af borgerne har tillid til, at Inatsisartut medlemmer, Naalakkersuisut og Selvstyrets ansatte, forsøger at gøre et godt stykke arbejde og handle retfærdigt. Tilliden til kommunalpolitikere og ansatte i kommunerne er lidt større, her har 66 % af respondenterne tillid. Transparency International Greenland mener, at tilliden i den grad kan forbedres.

Spørgsmål: Hvorledes vil du arbejde for at højne borgernes tillid til Inatsisartut/Naalakkersuisut?

2 Inhabilitet

Ifølge Integritetsstudiet er håndtering af inhabilitet centralt i et mindre samfund som det grønlandske. Reglerne om inhabilitet skal sikre, at politiske beslutninger og afgørelser ikke bliver påvirket af uvedkommende hensyn. Transparency International Greenland mener, at interessekonflikter skal være synlige.

Spørgsmål: Hvad vil du gøre for at synliggøre mulige interessekonflikter?

 

  • Magtmisbrug/korruption

Global Corruption Barometer viste, at 70% mener, at alle kan gøre en indsats mod korruption og at 90% ville føle sig personlig forpligtiget til at anmelde korruption, hvis de oplevede det. 63% angav, at de ikke ville vide hvad de skulle gøre eller hvor de skulle henvende sig, hvis de oplevede korruption eller magtmisbrug. Transparency International Greenland mener, at det er et stort problem, at så mange borgere ikke ved, hvordan de skal anmelde korruption eller magtmisbrug.

Spørgsmål: Hvad vil du gøre for at mindske magtmisbrug og synliggøre, hvor det kan indberettes?

 

4  Transparens

Ifølge Integritetsstudiet vurderes der ikke at være væsentlige lovgivningsmæssige forhindringer i, at FN’s Konvention mod korruption kan sættes i kraft for Grønland.

Transparency International Greenland mener, at Grønland i stigende grad er en del af en globaliseret verden og derfor bør tiltræde FN’s konvention mod korruption.

Spørgsmål: Vil du arbejde for at Grønland tiltræder FN’s konvention mod korruption?

 

Link til Global Corruption Barometer 2020: https://transparency.gl/wp-content/uploads/TIG_CorruptionBarometer-2020.pdf

Link til integritetsundersøgelsen: https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Finans/DK/Integritetsstudie/Korrekturl%C3%A6st%20Final%20NIS%20Gr%C3%B8nland%2020%2011%202020