Medier og mikrosamfund – Grønland og Færøerne

I uge 9 var der fuldt hus, da Transparency i samarbejde med Ilisimatusarfik organiserede et event med fokus på medievilkårene i små samfund som i Grønland og Færøerne.

Givet mediernes centrale rolle i at afsløre misbrug af magt, at overvåge magthavere, sikre transparens og fremme en sund debat, er det naturligt for Transparency at medvirke til at belyse mediesektorens betingelser. Robuste medier er fundamentale for et velfungerende demokrati, de bidrager til et informeret samfund.

Vi fik værdifuld indsigt fra eventets tre oplægsholdere:

  • Det journalistiske arbejde i meget små samfund er ekstra udsat.  Signe Ravn, præsenterede dele af sin ph.d afhandling: Offentligheden i mikrosamfund – et casestudie af det grønlandske mediesystem og forklarede, hvordan disse medier ofte er mere afhængige af det offentlige, at de lider under smådriftsulemper og satte spot på, hvordan samfundets tætte sociale væv og overlappende roller kan komplicere kritisk journalistisk og kilders vilje til at udtale sig. 
  • Katrin Petersen, nyhedschef for Kringvarp Føroya  gav os indsigt i medielandskabet i Færøerne. Hun argumenterede for behovet for en mediepolitik, der understøtter flere levedygtige, kritiske og mangfoldige redaktioner i landet. Derudover fremhævede hun betydningen af, at journalisterne er dygtige til at søge om aktindsigt for at forstærke den undersøgende journalistik.
  • De grønlandske medier er afhængige af få individer. Arnaq Nielsen, forkvinde for journalistforbundet beskrev, hvordan de grønlandske journalister, udover at være udfordret med strukturelle udfordringer, også skal være modige, fordi det kan få konsekvenser for den enkelte journalist at udøve kritisk journalistisk.