Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt af og blandt medlemmerne og består af 5-7 personer. Bestyrelsen har suppleret sig ved 2 ekspertmedlemmer, der ikke har stemmeret.

Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode på 2 år ad gangen. Valgt ved generalforsamling 28. marts 2023 til bestyrelsen er:

  • Karen Heilmann Lennert, formand
  • Inuk Lundblad, næstformand
  • Martina Sommer
  • Christian P. Jerimiassen
  • Simone Bruun
  • Mayada M. Mohamadani
  • Birita í Dali
  • Melissa Zeeb, suppleant

Ekspertmedlemmer: Anita Hoffer og  Thomas Trier Hansen

Medlemmer af bestyrelsen har oplyst deres interesser. Læs Code of Conduct for Coc og RoI for TIG bestyrelse og stab

Se oplysninger for: CoC Karen Heilmann Lennert,  CoC Inuk Lundblad, CoC Mayada M. Mohamadani, Melissa Zeeb CoC, Christian P. Jerimiassen, CoC Simone BruunMartina Sommer,

Læs ekspertmedlemmernes underskrevne Register of Interests: CoC Anita Hoffer, CoC Thomas Trier Hansen RoI Thomas-Trier-Hansen

Læs Transparency International Greenlands ansattes underskrevne Code of Conduct og Register of Interest: CoC Bodil Karlshoj

CV for medlemmer af bestyrelsen og stab: Curriculum Vitae Karen 2022, CV Christian P. Jerimiassen, CV – Inuk Uukkaaq Lundblad, CV Martina Sommer, CV-Simone-Bruun, Bodil Karlshøj Poulsen, CV. CV Anita Hoffer

 

Bestyrelsen har nedsat en etisk komite. Se forretningsorden for komiteen her: Forretningsorden for Etisk Komite

Vejledning til klager: TIG klagevejledning

 

Bestyrelsens strategi for 2021-2025 kan læses her: TIG_Strategi 20-25