Generalforsamling 2023

Transparency International Greenland har afholdt generalforsamling Tirsdag den 28. marts 2022 holdt Transparency International Greenland –TIG – sin årlige generalforsamling, hvor der blev valgt flere medlemmer til bestyrelsen. Karen Heilmann Lennert fortsætter som formand. ”Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med den nye bestyrelse, som er sammensat af tidligere bestyrelsesmedlemmer og en enkelt […]

Generalforsamling afholdes 28. marts

Transparency international Greenland indbyder nuværende og potentielle medlemmer og til debatmøde og efterfølgende Generalforsamling tirsdag 28. marts 2023. Møderne afholdes på Jens Kreutzmannip Aqq. 4A, 1 sal. Tilmelding sker via mail til [email protected] senest 27. marts.   Debatmøde afholdes kl. 16 – 16.50 Bestyrelsesmedlemmerne Christian P. Jerimiassen og Simone Bruun fortæller om den internationale antikorruptionskonference […]

Pressemeddelelse 12. december 2022

Transparency International Greenland er en del at et stærkt internationalt fællesskab, som kæmper for forebyggelse af korruption Retningen for det næste år er sat i Transparency International ved det årlige medlemsmøde. For Transparency International Greenland betyder det blandt andet øget fokus på risikoen for korruption inden for mineindustrien og på beskyttelse af whistleblowere. Transparency International […]

Pressemeddelelse

Samfundet har brug for whistleblowere Inatsisartut førstebehandler den 20. oktober et meget vigtigt beslutningsforslag om, at der skal udarbejdes en lov der skal beskytte whistleblowere. Transparency International Greenland opfordrer alle partier i Inatsisartut til at bakke op om forslaget. I Grønland har vi en forholdsmæssig stor offentlig forvaltning, ikke alene i Nuuk med Selvstyrets departementer […]

Pressemeddelelse om bestyrelser

Bestyrelser i offentligt ejede selskaber Transparency International Greenland (TIG) konstaterer, at der er sket udskiftning af formænd og bestyrelsesmedlemmer i flere af selvstyrets aktieselskaber. Dette er igen sket uden at offentligheden har fået indblik i, hvorfor den ene skal ud og en anden ind. Den manglende transparens er skadelig for troværdigheden. Tænk hvis en pressemeddelelse […]

Generalforsamling afholdes 30. marts

Transparency international Greenland indbyder nuværende og potentielle medlemmer og til debatmøde og efterfølgende Generalforsamling onsdag 30. marts 2022. Møderne afholdes på Jens Kreutzmannip Aqq. 4A, 1 sal. Tilmelding sker via mail til [email protected] senest 28. marts.   Debatmøde afholdes kl. 16 – 16.50 Debat-arrangement om Sextortion- udnyttelse af magtposition til at udøve grænseoverskridende handling. Sker […]

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til de Selvstyreejede selskaber

Pressemeddelelse 29. juni 2021 Transparency International Greenland efterlyser åbenhed i forhold til udpegning af bestyrelsesmedlemmer til de selvstyreejede selskaber. Manglende åbenhed er problematisk, fordi det giver grobund for spekulationer om urent trav i processen. Gennemsigtighed er det bedste middel mod magtmisbrug og nepotisme, og derfor ønsker vi mest mulig åbenhed i udpegning af bestyrelsesmedlemmer. TIG […]

Generalforsamling afholdes 28. april

Transparency international Greenland indbyder nuværende og potentielle medlemmer til debatmøde og efterfølgende Generalforsamling. Katuaq Lille sal onsdag 28. april 2021.   Debatmøde om Global Corruption Barometer kl. 16 – 16.45  Transparency International Greenland offentliggjorde for nyligt en ny undersøgelse, der viser befolkningens opfattelse af magtmisbrug i Grønland. Undersøgelsen har fået stort mediedække, og vi vil til mødet drøfte nogle resultater, som ikke har […]

Valg 2021 til Inatsisartut og kommunalbestyrelser – spørgsmål til kandidater

Pressemeddelelse Transparency International Greenland ønsker at bidrage til demokratiet, både lokalt og nationalt , ved at synliggøre kandidaternes integritet og forslag til bekæmpelse af korruption. Partierne har i dag modtaget fire spørgsmål til  de opstillede kandidater om tillid, inhabilitet, magtmisbrug og transparens. Transpareny International Greenland har fået udarbejdet en undersøgelse om befolkningens opfattelse og holdning […]

Global Corruption Barometer 2020

Transparency International Greenland har fået lavet en undersøgelse af, hvordan magtmisbrug opleves og opfattes af befolkningen her i landet. Det er en repræsentativ undersøgelse, da over 700 deltagere har været med i undersøgelsen. Undersøgelsen er en del af Global Corruption Barometer, en global undersøgelse af holdningen til korruption verden rundt. TIG_CorruptionBarometer 2020