UN Global Compact

Global Compact er startet på initiativ af Kofi Annan, FN’s tidligere generalsekretær, og er et sæt af retningslinjer, som virksomheder og offentlige institutioner kan forfølge for at realisere deres CSR-engagement (corporate social responsibility) på en strategisk og meningsfuld måde.

En virksomhed eller offentlig institution vælger selv hvordan og i hvilket omfang, den vil arbejde efter Global Compacts retningslinjer, men som underskriver forpligtiger man sig til at arbejde hen imod at efterleve dem og hvert år at rapportere om virksomhedens fremskridt i en offentliggjort rapport. Eksempelvis på virksomhedens eller institutionens hjemmeside.

Global Compact har den umiddelbare fordel, at initiativet er internationalt anerkendt. Det giver således virksomheder en mulighed for at profilere sig på sit CSR-engagement med et sprog og en metode, der anerkendes af de fleste virksomheder verden over.
Global Compact er desuden også et rigtig godt strategisk værktøj for virksomhedens interne arbejde med CSR. Den eksterne forpligtigelse, der ligger i en årlig afrapportering til FN, er for mange virksomheder en effektiv drivkraft i deres arbejde med CSR.

De 10 principper

Global Compacts retningslinjer består af 10 grundlæggende principper, der har sit ophav i bl.a. FN’s menneskerettigheder, Rio deklarationen, Millennium Development Goals og flere andre konventioner, der er lavet i FN-regi.

Principperne fordeler sig på 4 områder: Menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

De 10 principper

Læs mere om Global Compact

2015 Annual letter from Georg Kell

Transparency Internationa Greenland CEO rapport 2013-2015 upload

Transparency International Greenland CEO Report 2017 TIG_CEO_raport17

Transparency International Greenland COE Report 2019 Communication on Engagement Report

Transparency International Greenland COE Report 2022 Communication on Engagement 2019 – 2021