Transparency International Greenland søger projektleder til sekretariatet.

Tidsbegrænset stilling.

Vi søger en engageret og initiativrig medarbejder til TIG’s sekretariat, der selvstændigt kan drive projekter, varetage sekretariatsopgaver og understøtte bestyrelsen i sit arbejde. TIG bygger på frivillige kræfter også fra bestyrelsen, hvorfor du skal kunne arbejde selvstændigt.

Har du kendskab til samfundsforhold og lyst til, i partnerskab med andre NGO’er, at bekæmpe korruption, fremme transparens og sikre god borgerinddragelse, så har vi et spændende job.

Profil:

Du har erfaring med projektledelse, kan sætte dig ind i kompliceret stof og omsætte den viden til konkrete projekter. Samtidig kan du stå for egne projekter og er god til at sikre fremdrift i dem. Du har indsigt i det grønlandske samfund og forstår politiske processer.

Det er vigtigt at du er god til at kommunikere og du har gerne erfaring med pressearbejde. Du er ikke bange for at fremlægge vanskelige sager. Du formulerer dig stærkt og fejlfrit både i skrift og i tale, gerne på både grønlandsk, dansk og engelsk.

Som person er du troværdig og saglig. Du er ansvarsfuld og resultatorienteret og evner at have overblik over mange sager på én gang. Du forstår, at arbejdet i en NGO kræver fleksibilitet, samarbejdsevner og tålmodighed.

Dine arbejdsopgaver vil være:

  • Udvikle, drive og afslutte projekter
  • Stå i spidsen for fundraising og dialog med potentielle partnere og donorer
  • Følge op på initiativer i TIG’s strategi og handleplan
  • Bidrage til udarbejdelse af høringssvar
  • Bidrage til opgaver ift. Transparency International
  • Medvirke ved udarbejdelse af relevante publikationer, informationsmaterialer og rapporter
  • Planlægge og gennemfører events, træning og konferencer som besluttet af bestyrelsen
  • Udvikle hjemmeside og sociale medie-indsats med udgangspunkt i målgruppen

Vilkår og tiltrædelse:

Stillingen er tidsbegrænset til 6 måneder – med mulighed for forlængelse for yderligere et år. Løn tager udgangspunkt i dine kvalifikationer og erfaring. Tiltrædelse pr. 1. september eller efter nærmere aftale.  Stillingen er fleksibel både i forhold til arbejdstid og timeantal. Send din ansøgning inkl. CV og andre relevante papirer til [email protected].  Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du via [email protected] få kontakt til sekretariatsleder eller bestyrelsesmedlemmer.

Ansøgningsfrist 20. juli.

Transparency International Greenland er en organisation, der arbejder for forebyggelse af korruption i Grønland i samarbejde med den internationale paraplyorganisation Transparency International. Vi er en medlemsbaseret NGO baseret på frivillig kræfter, der har kontor i NGO-fællesskabet i Oles Varehus i Nuuk.