Publikationer og værktøjer

Korruptionsskandale Island/Namibia

Se pressemeddelelser:

Media_Release_TI-IS-IPPR-Fishrot-121122

PM Fishrot Dansk

PM Fishrot KAL

Nordic Business Ethics, Greenland 2022 survey results

NBE Survey Greenland report 2022

Nationalt integritetsstudie. Udarbejdet af Nordic Consulting Group for Naalakkersuisut. Korrekturlæst Final NIS Grønland 20 11 2020 DK-1-1

Global Corruption Barometer European Union 2021: https://images.transparencycdn.org/images/TI_GCB_EU_2021_web_2021-06-14-151758.pdf

Global Corruption Barometer 2020 Hovedkonklusioner fra Grønland. TIG_CorruptionBarometer 2020

GCB 2021 Greenland and EU

 

Offentligt ejede selskaber i Grønland: Transparens i udpegning af bestyrelsesmedlemmer og håndteringer af interessekonflikter. Anbefalinger fra Transparency International Greenland. Offentligt ejede selskaber i Grønland

 

Håndbog i Antikorruption – for kommuner

Håndbogen henvender sig til folkevalgte, ledere, ansatte og tillidsvalgte i kommunerne. Den vil også kunne anvendes af partigrupper, organisationer eller private, der samarbejder med kommunerne eller leverer varer og tjenesteydelser til dem. Håndbog i antikorruption for kommuner

Global Corruption Barometer 2016 Hovedkonklusioner fra Grønland

tig_corruptionbarometer2016-dk-web

People and Corruption: Europe and Central Aasia

Global Corruption Barometer 2016_gcb_eca_en

 

(Anti) Korruption

Undervisningsmaterialet består af en lærervejledning med konkrete forslag til undervisning i antikorruption. Materialet er tiltænkt de ældste elever i folkeskolen, samt studerende på ungdomsuddannelserne, i fag hvor der arbejdes med samfundsrelaterede emner og problemstillinger.TIG_LAERERVEJLEDNING TIG Arbejdshæfte

Vi har et antal trykte arbejdshæfter på kontoret. Kontakt [email protected]

 

Guide til Virksomheders arbejde med menneskerettigheder

Guiden er udarbejdet af Thomas Trier Hansen og Rikke Kolbech på vegne af Transparency International Greenland og Grønlands Erhverv. September 2016. Menneskerettigheder i Grønland Guide

Projekt Nationalpark

TIG afholdt seminar 28. oktober 2015 Opsamling borgerinddragelsesseminar. Se oplæg fra dagen her: Transparency seminar 28.10.15 og Den Gode Borgerinddragelse. Nana og Salik.

Hvilke udfordringer møder Grønland når FN’s konvention mod korruption træder i kraft for Grønland?

En gennemgang af væsentlige temaer, foretaget på vegne af Grønlands Råd for Menneskerettigheder, Grønlands Erhverv og Transparency International Greenland. Analysen kan downloades her TIG_Analyse. DK TIG_Analyse. KAL

Håndbog om offentlig ansattes ytringsfrihed

Transparency International Greenland har udformet en Håndbog om offentlig ansattes ytringsfrihed.

De i Håndbogen indsatte cases er fiktive i forhold til ansættelsessted og navne, men bygger på rigtige sager.

Håndbogen kan downloads her

TIG_OffAnsat Håndbog DK18 web

TIG_Pisortat KAL18 web

 

Bedre Borgerinddragelse

NGO koalitionen har udformet en række anbefalinger til Naalakkersuisut om Bedre Borgerinddragelse. Notat og pressemeddelelse herom kan downloades her.

NGO koalitionen for bedre borgerinddragelse anbefalinger Naalakkersuisut 11-03-2014 DK

Innuttaasut pitsaanerusumik peqataatinneqarnissat. Naalakkersuisunut innersuussutit 11-03-2014

Pressemeddelse fra NGO Koalitionen 24 03 14

Tusagassiuutinut nalunaarut 24 03 14

 

Håndbog i antikorruption

Transparency International Greenlands Håndbog i antikorruption skal gøre det lettere for grønlandske virksomheder at navigere udenom korruption i en fremtid hvor en af verdens mest korrupte industrier – udvindingsindustrien – kommer til at vokse eksplosivt i Grønland.

Hovedfokus har været at lave et redskab med konkret praktisk relevans i en grønlandsk forretningskontekst. Derfor er der langt stor vægt på hvordan korruption kan tage sig ud specifikt i en grønlandsk kontekst, hvilke konkrete korruptionsdilemmaer grønlandske virksomheder kan komme til at stå overfor, og hvordan netop grønlandske virksomheder kan arbejde systematisk med antikorruption. 2. reviderede udgave indsat december 2015.

Håndbog antikorruption. 2. udgave.

Najuqqutassiaq Peqquserlulluni ilunaarniarnermik akiuiniarneq pillugu. Ilusaata aappaa.

Download dansk udgave af slides

Download grønlandsk udgave af slides

Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland

Transparency International Greenland har fået et uafhængigt konsulentfirma til at foretage et forstudie af, hvor robust den offentlige sektor er i forhold til at modstå korruption. Det er firmaet Nordic Consulting Group, der har udfærdiget rapporten.

Download rapporten.
Download engelsk udgave af rapporten.
Se hvilke organisationer og virksomheder har givet støtte til rapporten.

Publikationer

Transparency International udgiver hvert år en række rapporter, der på forskellige måder beskæftiger sig med korruption, og som kan bruges som et konkret værktøj i virksomheders, organisationers og det offentliges arbejde med gennemsigtighed og anti-korruption.

Transparency Internationals årlige rapporter

Transparency Internationals årlige rapporter er deres bud på, hvordan korruptionen i verden ser ud det pågældende år. Det er beskrivelser af situationen i de forskellige regioner samt en kort afrapportering af resultaterne fra deres CPI og GCB-undersøgelser.
http://www.transparency.org/publications/annual_report

I denne rapport rangerer Transparency International i samarbejde med the Revenue Watch Institute 44 olie- og gasselskaber, der til sammen har ansvaret for 60% af verdens olie- og gasproduktion på faktorer som: Deres evne til at offentliggøre og rapportere om deres anti-korruptionsprogrammer, åbenhed omkring deres organisering, samt åbenhed i deres samarbejde med de lande, de opererer i. Rapporten danner baggrund for anbefalinger til olie- og gasselskaberne såvel som de regeringer og lande, der samarbejder med dem.
http://www.transparency.org/publications/publications/other/prt_2011

Business Principles for Countering Bribery

Business Principles for Countering Bribery er en række anbefalinger til virksomheder til, hvordan de konkret mindsker risikoen for at indgå i korruption. Den tager udgangspunkt i den aktuelle situation i verden og formulerer på baggrund af dette en række principper. Principperne er et godt udgangspunkt for, og bliver også benyttet af mange virksomheder til, at formulere deres konkrete anti-korruption policies.
http://www.transparency.org/global_priorities/private_sector/business_principles

Corruption Fighters Tool Kit

Er en samling af beskrivelser fra en række lande, hvor organisationer i civilsamfundet har igangsat konkrete tiltag for at bekæmpe og forebygge korruption. Rapporten sætter derved fokus på måder, hvorpå civilsamfundet kan bidrage til at forhindre korruption i den offentlige sektor. Rapporten er udgivet i 2001-2004.
http://www.transparency.org/tools/e_toolkit

Integrity pacts

Integritetspagten er et specifikt værktøj, der kan benyttes i samarbejdet mellem offentlige institutioner og private udbydere af tjenester og varer for at sikre udbud og samarbejde imod korruption. Pagten underskrives af begge parter og beskriver typisk en række sanktioner i tilfælde af korruption i samarbejdet. Det kan eksempelvis være: Tab af kontrakt, eksklusion fra fremtidige udbudsrunder osv. Typisk vil underskrivelse af pagten også medføre, at man tillader Transparency International, nationale chapters af Transparency International eller andre civile organisationer at kontrollere, at pagten overholdes. Integritetspagten er således en måde at sikre gennemsigtigheden i samarbejde mellem det offentlige og erhvervslivet.
http://www.transparency.org/global_priorities/public_contracting/integrity_pacts

Transparency International benytter forskellige metoder til måling af korruption:

Corruption Perceptions Index (CPI)

CPI er Transparency Internationals mest anerkendte metode for måling af korruption. Metoden måler den oplevede korruption i den offentlige sektor i et land. Metoden bygger på to datakilder: Survey-undersøgelser og ekspertvurderinger. Disse to datakilder tildeles en standardiseret score, og ud fra denne score placeres hvert enkelt land derefter på et indeks, der strækker sig fra 0-10, hvor 10 er den laveste grad af korruption. Metoden har siden 1995 været grundlaget for en årlig undersøgelse af op til 200 lande.
Årlige rapporter kan ses her

Global Corruption Barometer (GCB)

GCB tager udgangspunkt i offentlighedens holdninger og erfaringer med korruption. Det er derfor en survey-undersøgelse, der stiler imod den brede befolknings holdninger og erfaringer. Metoden blev brugt første gang 2003, hvor 47 lande deltog, men omfatter nu omkring 85 lande.
Årlige rapporter siden 2003 kan ses her

Bribe Payer’s Index (BPI)

BPI måler udbudssiden af korruption. Det vil sige sandsynligheden for at virksomheder fra I-lande vil benytte sig af bestikkelse, når de gør forretninger i et andet land. Undersøgelsen består af en lang række interview med administrerende direktører for banker, advokatvirksomheder og revisionsvirksomheder samt medlemmer af handelskamre. På baggrund af disse interview placeres det enkelte land på et indeks, der beskriver i hvor høj grad, det forventes, at de vil benytte sig af bestikkelse. Indekset strækker sig fra 0-10, hvor 10 er den mindste sandsynlighed for, at virksomheder i landet vil benytte sig af bestikkelse i sine forretninger. BPI har siden 1996 dannet grundlag til en rapport, der har fungeret som et supplement til Transparency Internationals CPI undersøgelse.
Årlige rapporter kan ses her

Værktøjer

Promoting Revenue Transparency: 2011 Report on Oil and Gas Companies
Terminologiliste