Transparency International Greenland protesterer

Eftersom processen omkring ændringen af storskalaloven, på ingen måde er blevet forbedret, trods kritikken i forbindelse med vedtagelsen af storskalaloven i efteråret 2012, har Transparency International Greenland besluttet ikke at afgive høringssvar i protest over lovgivningsprocessen.

Transparency International Greenland (TIG) har valgt ikke at afgive høringssvar til Naalakkersuisuts ændringsforslag til storskalaloven. I forbindelse med vedtagelsen af storskalaloven i efteråret 2012, afgav TIG et længere høringssvar bl.a. om det problematiske ved selve høringsprocessen.

”Det nye Naalakkersuisut gik både til valg på og har efterfølgende også gentaget, at befolkningen skulle medinddrages i langt højere grad gennem borgerinddragelse og høringer. Ved seneste ændring af storskalaloven er det blevet tydeligt, at intet ved lovgivningsprocessen er blevet bedre. Tværtimod”, udtaler formand for Transparency International Greenland advokat Anders Meilvang.

Det er TIGs opfattelse, at såfremt man afgiver et høringssvar har man accepteret den seneste forværring af lovgivningsprocessen og dermed den forringede borgerinddragelse. Dette ønsker TIG ikke. Derfor afgiver TIG ikke noget høringssvar og forholder sig således heller ikke til indholdet af lovforslaget.

I stedet vil TIG i langt højere grad deltage i forskellige aktiviteter, hvis formål er at komme med anbefalinger om, hvordan borgerinddragelse kan gøres bedre, som fx i tirsdags den 27.8. 2013, hvor TIG sammen med andre organisationer herunder ICC, WWF og GA afholdt en workshop om borgerinddragelse.

For yderligere oplysninger: kontakt formand for Transparency International Greenland advokat Anders Meilvang på telefon 593995 eller mail til [email protected].

Fakta: Transparency International Greenland er en frivillig organisation, der arbejder aktivt for at forebygge korruption og oplyse om de skadelige effekter, som manglende åbenhed og gennemsigtighed har på samfundet.