Hvad er korruption

Korruption er ikke kun tilfælde, hvor penge i brune kuverter skifter hænder, men kan komme til udtryk på mange forskellige måder. På denne side er beskrevet forskellige former for korruption.

Bestikkelse:

Det, de fleste tænker på, når der tales korruption, er den direkte bestikkelse, hvor man betaler en anden for at udføre en tjeneste for en, man ikke er berettiget til under normale omstændigheder.

Smørelse:

Smørelse er et beløb, der gives til eksempelvis embedsmænd for at sikre sig, at ydelser man ellers retmæssigt er berettiget til reelt bliver udført, eller bliver udført inden for en realistisk tidsramme.

Gaver og underholdning:

Gaver og tilbud om underholdning er en meget normal og udbredt måde at sikre sig et godt forhold til fremtidige eller nuværende samarbejdspartnere. Inden for rimelighedens grænser er der ikke noget odiøst i det. Bliver gaver og underholdning imidlertid meget omfangsrige, kan der være tale om bestikkelse, fordi det gives med forventning om en modydelse.

Interessekonflikt:

Interessekonflikter kan i mange tilfælde være vanskelige at identificere, fordi det er en meget diskret form for korruption. Det er situationer, hvor personlige forhold og interesser sættes forud for virksomhedens eller den offentlige forvaltnings interesser.
Velgørenhedsdonationer og sponsorater:

Velgørenhedsdonationer og sponsorater:

Realistisk set gives velgørenhedsdonationer og sponsorater ikke altid med et uselvisk ønske om at gøre godt, men med en forventning om at skabe reklame eller markedsføre virksomheden som ansvarlig og samfundsbevidst. Dette er ikke et problem i sig selv, men der kan til gengæld være tale om korruption, hvis der med donationen eller sponsoratet er forventning om, at der indgår andet end reklame og benchmarking i transaktionen.

Politiske donationer:

Politiske donationer fra virksomheder eller privatpersoner er selvfølgelig tilladte og helt acceptable. Det kan imidlertid være udtryk for korruption, hvis donationer falder på tidspunkter, hvor virksomheder eller privatpersoner ønsker at opnå noget fra partiet eller den enkelte politiker. Det er derfor vigtigt, at der er åbenhed omkring hvem, der donerer hvad til hvem, således at man kan sikre, at det ikke sker under forudsætning af en modydelse.