Hør borgerne før storskalalov

Transparency Greenland opfordrer Inatsisartut til at høre hele befolkningen om storskalalovgivningen og udsætte den videre behandling af storskalaloven til januar.

– Storskalaloven har en så afgørende betydning for Grønlands fremtid, at der ikke er råd til at haste en storskalalov igennem uden først at inddrage hele samfundet på demokratisk vis. Vi skal skynde os langsomt, for når minetoget først kører, er der ingen vej tilbage, udtaler formanden for Transparency Greenland, Anders Meilvang.

Det er på det grundlag, at organisationen opfordrer Inatsisartut til at udsætte den videre behandling af lovgivningen, der skal give selskaber lov til at stå for anlæggelsen af havne, broer, veje, byer osv., der er nødvendige for at kunne starte udvindingen af råstoffer og mineraler fra undergrunden.
Transparency Greenland mener, at det er utroligt vigtigt, at vedtagelsen af loven skal ske på et åbent, gennemsigtigt og oplyst grundlag.

– Offentligheden og civilsamfundet har krav på, at blive hørt i forbindelse med en lovgivning, der kan få så vidtrækkende konsekvenser for landet, siger formanden.

Transparency Greenland roser erhvervsudvalgets initiativ til udsættelse af behandlingen af lovgivningen.

– Det er positivt at erhvervsudvalget har valgt at udsætte den videre behandling af lovforslaget på baggrund af de indkomne forslag. Det er dog beklageligt at et ændringsforslag ikke kommer til høring i offentligheden, før en så vigtig og historisk lov som storskalaloven, siger Transparency Greenland.

Det er på det grundlag, at Transparency Greenland opfordrer Inatsisartut til at udsætte færdigbehandlingen af storskalaloven til det nye år, eventuelt i januar.

Transparency Greenland er kommet med flere forslag til, hvordan lovgivningen kan gøres gennemsigtig, der ikke er blevet indarbejdet i lovforslaget i forbindelse med den første behandling i Inatsisartut.

Kontakt: Anders Meilvang