Høringssvar

Transparency International Greenland bestræber sig på at afgive høringssvar – omkring emner, der vedrører korruption og transparens.

Høringssvar afgivet i 2023

Høringssvar TIG Hvidvaskloven

Høringssvar Parisaftalen

Transfer pricing. Høringssvar

Høringssvar Nukissiorfiits ledelse

Høringssvar Landsplanlægning 2023

Turismevirksomhed høringssvar

Whistleblowerbeskyttelse høringssvar

TIG høringssvar lokale mineaktiviteter

Høringssvar afgivet i 2022

Høringssvar om reelle ejere

Høringssvar bekendtgørelse om fortrolighed

Høringssvar om GTO

Høringssvar. Vejledende folkeafstemning

Høringssvar TIG. Hvidvaskloven

Høringssvar Paris-aftalen

Høringssvar Epidemiloven

TIG Høringssvar

 

Høringssvar afgivet i 2021

TIG høringssvar Kuannersuit

Høringssvar. Foreningstilskud

TIG Høringssvar uran

Fangst og fiskeri

 

Høringssvar afgivet i 2020

høring af Grønlands Biodiversitetssrategi 2030

Høring af VSB- og VVM-redegørelse Titaniumprojekt

Høringssvar Kontrol med fiskeri

Høringssvar tilbudsloven

TIG Høringssvar om mærkning og statistik turismeerhvervet

TIG Høringssvar om rapportudkast integritetsundersøgelse.

 

Høringssvar afgivet i 2019

høringssvar retsplejeloven

høringssvar registrerede socialøkonomiske virksomheder

TIG høringssvar Oliestrategi

TIG høringssvar. Miljøregulering af råstofaktiviteter 2019-2023

TIG høringssvar ejerskabspolitik

 

Høringssvar afgivet i 2018

TIG høringssvar FN

TIG høringssvar udbudslov

TIG høringssvar II Udbudslov

TIG høringssvar National Digitaliseringsstrategi 2018-21

 

Høringssvar afgivet i 2017

Høringssvar Grønlands Råd for Menneskerettigheder

Høringssvar Inatsisartutlov om fiskeri

Nunaoil ændring af Inatsartutlov

Projekt Titanium Pituffik

Høringssvar Nationalpark

 

Høringssvar afgivet i 2016

GeoSurvey

Råstoflov ændring: Høringssvar fra TIG

høringssvar ny årsregnskabslov docx

hoeringssvar-fire-bekendtgoerelser

 

Høringssvar afgivet i 2015

Høringssvar vedr. kgl. anordning om persondataloven

høringssvar Citronen Fjord

Antikorruption i Selvstyret: TIG høringssvar

høringssvar whistleblowerordningen

 

Høringssvar afgivet i 2014

Høring om borgerinddragelse

Strukturreform kommissorium høringssvar

Nukissiorfiit høringssvar

høringssvar GeoSurvey 15.08.2014

TIG høringssvar råstoflov

 

Høringssvar afgivet i 2012

Mæglings- og klageinstitution 20.01.2012

Råstofloven