Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

Hvad er EITI?

EITI blev opstartet i 2002 for at forbedre gennemsigtighed og ansvarlighed i bl.a. olie og mineralrige lande. I princippet er EITI nogle minimumsstandarder for interaktion mellem regeringer, private selskaber og det civile samfund. EITI bygger på nogle grundprincipper og kriterier om en bæredygtig udvikling med fokus på åbenhed og udveksling af informationer.

Ved at implementere en standardiseret og international anerkendt procedure for gennemsigtighed, kan regeringer imødekomme de ofte høje forventninger til, og det ofte uklare billede af, indtjening fra mineral- og olieaktiviteter.

Forpligtelsen til at åbne op for selskabers indtjening, samt myndighedernes indtægter, via en multi-interessent proces, signalerer god regeringsførelse, forbedrer international troværdighed og understreger, at regeringer er villige til at bekæmpe korruption. EITI påbyder at selskaber offentliggør hvad de tjener og at regeringer offentliggør hvad de modtager.

EITI er støttet af 50 af de største olie-, gas- og mineralselskaber i verden, samt af World Bank og IMF. Blandt mange af de lande som allerede støtter EITI hører Canada, Australien,UK, USA, Norge, Sverige og Danmark.

Lær mere om EITI

Grønlands stilling

Grønland er, på linje med Danmark, hvad der betegnes som støttende medlem til EITI. Næste skridt vil være candidate/compliant country status. Naalakkersuisut har endnu ikke besluttet, om Grønland skal gå videre end den nuværende status som Grønland har i form af at være støttende land.

Det er uafklaret, om Grønland evt. kan blive candidate/compliant country uden at Danmark også bliver det. Grønland blev formelt støttende medlem da Danmark besluttede at støtte EITI. Grønland har dog efterfølgende (foråret 2011) fremsendt et åbent støttebrev til EITI sekretariatet, for mere formelt at tilkendegive at også Grønland støtter op om EITIs principper. Se brevet her.

Råstofdirektoratet deltog ved EITIs kongres i Paris i marts 2011.

På Råstofdirektoratets hjemmeside findes et newsletter, som omtaler EITI og Grønland

Grønland deltager i det international samarbejde vedrørende øget gennemsigtighed i råstofselskabers indbetalinger til regeringer og offentlige institutioner, jf. pkt. 1.1.5 (EITI). http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Raastoffer-og-Erhverv/Borgerinddragelse-i-raastofprojekter

Transparency International Greenland mener

Transparency International Greenaland er naturligvis begejstret for, at Naalakkersuisut støtter op om EITIs principper.

Men vi ser naturligvis gerne, at Danmark og Grønland bliver et implementerende medlem, og vi har opfordret Råstofdirektoratet til at arbejde for, at det sker.