Aktuelle aktiviteter

2023

26.juni: Pressemeddelelse

Transparency International Greenland får fra 1. juli Inuk Lundblad som fungerende formand.

Karen Heilmann Lennert forlader landet og siger dermed farvel til sin post som formand for Transparency International Greenland. Karen udtaler. ”vi har rigtigt meget brug for at styrke demokrati, tillid og gennemsigtighed i vores samfund, og jeg er meget heldig at have været en del af arbejdet med det her. Jeg er glad for at kunne give stafetten videre til Inuk og Simone, som er meget dygtige og kompetente”.

Inuk Lundblad, der siden generalforsamlingen i marts har været næstformand indtræder i henhold til vedtægterne som fungerende formand frem til næste ordinære generalforsamling i marts 2024.

Inuk udtaler: “ Karen Heilmann Lennert har med sin høje integritet advokeret for antikorruption grundlæggende demokratiske værdier i Grønland. Dette har hun gjort først som bestyrelsesmedlem og siden som formand. Vi i Transparency International Greenland takker hende for hendes gode arbejde og ønsker hende god vind fremover.”

Bestyrelsen har udpeget Simone Bruun som næstformand. Inuk Lundblad og Simone Bruun er begge uddannede jurister og har været en del af Transparencys bestyrelse siden 2022.

 

18. april: Pressemeddelelse

Transparency International Greenland efterlyser klarhed over politikken inden for kvotetildeling.

Naalakkersuisut har sendt havgående kvoter på 5.515 tons torsk og 406 tons rødfisk i offentligt udbud. Udbuddet er offentliggjort på Naalakkersuisut’s hjemmeside. Det fremgår, at Fiskerirådet har fået fremsendt materialet. TIG skønner derfor, at alle relevante aktører gennem deres repræsentant i Fiskerirådet er informeret om udbuddet.

Det fremgår ikke af det fremlagte udbud, hvorfor Naalakkersuisut har påtænkt at sende kvoterne i udbud. Naalakkersuisut henviser i pressemeddelelse af 5. april 2023 til, at udbuddet er sket i henhold til § 19 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 47 af 18. december 2020 om licens og kvoter til fiskeri. Af denne bekendtgørelse fremgår intet om offentligt udbud. Af § 19 fremgår udelukkende betingelser for opnåelse af licenser, og ikke tildeling af kvoter.

TIG finder det kritisabelt, at Naalakkersuisut ikke er fremkommet med en forklaring på hvorfor kvoterne skal tildeles efter § 19 og ikke efter lovens § 12.

Ligeledes finder TIG det kritisabelt, at der ikke findes en begrundelse for denne ændring af praksis for kvote tildeling.

Ansøgningsfrist er 4. maj 2023. Der må forventes ret kort behandlingstid, da ansøger efterfølgende både skal nå at opfiske kvoten i 2023 og indhandle minimum 25% heraf til et nyetableret eller renoveret indhandlingssted på Østkysten.

TIG forventer, at der vil være transparens omkring behandlingen af ansøgningerne. Dersom dette ikke skønnes at være tilstrækkeligt, vil TIG søge aktindsigt.

Transparency International Greenland har tidligere udtrykt bekymring over at der tildeles kvoter ud over den biologiske rådgivning. Havets ressourcer er ikke ubegrænsede og bæredygtig forvaltning er nødvendig for sikring af fremtidens fiskeri. Bekymringen fastholdes, også selv om kvoteoverskridelsen er 2.000 tons mindre end oprindelig udmeldt.

 

Maj 2015

Transparency International Greenland havde i maj arrangeret besøg af Transparency International’s stifter Peter Eigen. Sermitsiaq skrev herom 13. maj: Peter Eigen. Små samfund har brug for transparens Peter Eigen. Inukitsumi ammasumik suleriaaseqartoqartariaqarpoq

Transparency International Greenland afholder medlemsmøde 6. november 2014. Mødet afholdes i ‘Oles Varehus’ kl. 19. Tilmelding til [email protected] senest 4. november.

IUdtalelelse fra formand Anita Hoffer om misbrug. Download Aleqa Hammond misbruger sin magt. Kal. Dansk

Kursus: Antikorruption og transparens.

Indbydelse download

Tilmeldingsfrist: 2. juni 2014.

Interview med nyvalgt formand Anita Hoffer

AG 30. april 2014. AG 30.04.2014. download

Generalforsamling 23. april 2014

TIG afholder Generalforsamling onsdag den 23. april 2014 kl. 16 – 18 i Katuaq Venskabssal. indbydelse

Ataatsimeersuarneq 23. april 2014

TIG ataatsimeersuarnissamut qaaqqusivoq. Pinngasonngorneq 23. april 2014 nal. 16-18. Katuaq venskabssalimi. qaaqqusineq

23. november: Foredrag ved Anders Meilvang og Thomas Trier

Onsdag d. 23 november kl. 17 holder Anders Meilvang (formand for Transparency Greenland) og Thomas Trier (Medlem af arbejdsgruppen omkring Transparency Greenland) foredrag på det Grønlandske Hus i København. Foredraget vil omhandle en beskrivelse af Transparency Greenland og organisationens opgaver, hvilket initiativer der allerede er taget og med hvilke resultater. Klik her og læs mere om det grønlandske hus.

Stiftende bestyrelsesmøde 31. august

Onsdag d. 31. august afholdt Transparency Greenlands nyligt udpegede bestyrelse det første konsituterende bestyrelsesmøde. Der blev diskuteret habilitetsproblemer i kraft af andre hverv i samfundet, TG´s vedtægter blev vedtaget og foreningen stiftet. Anders Meilvang blev valgt som formand og Per Jansen som foreningens revisor. Derudover blev fremtidige aktiviteter diskuteret. Referatet fra mødet kan ses i sin fulde længde her.

8-9 september: Kursus i antikorruption og transparens

Som et tilbud til sine medlemsorganisationer og virksomheder samt offentlige myndigheder tilbyder Transparency Greenland et 2 dages intensivt kursus med fokus på antikorruption og transparens.

Kurset tilbyder:

Et solidt overblik over korruptionsområdet og udviklingen i den internationale og grønlandske diskussion om området.
Forståelse af de forskellige delelementer på korruptionsområdet og de relevante gråzoner.
Konkrete redskaber til at arbejde med antikorruption som enten virksomhed eller offentlig myndighed.
Indblik i forskellige eksempler målrettet virksomheder og offentlige myndigheder.
Hjælp til at komme i gang med konkrete aktiviteter og projekter for at adressere området.

Kurset strækker sig over 2 dage, hvor den første dag vil være en fælles og generel indførelse i korruption og alle de gråzoner, der findes på området. Anden dagen vil bestå af et virksomhedsspor og et offentligt spor, hvor disse to grupper mere konkret får et indblik i, hvordan man som virksomhed eller offentlig institution arbejder med anti-korruption.

Deltagerpris:

Standard: 3.500 kr.
CSR Greenland og Transparency Greenlands medlemmer: 2.500 kr.
Frivillige organisationer og forskere: 1.500 kr.

Tilmelding kan ske til: [email protected]

Afdækning af Grønlands etiske beredskab (NIS studie)

I tidsrummet august 2011 til oktober 2011 vil den uafhængige konsulentvirksomhed Nordic Consulting Group foretage en undersøgelse af det grønlandske samfunds sårbarhed overfor korruption.

Et ”NIS-studie” (National Integrity System) er et studie af integriteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden i forskellige samfundsinstitutioner. Det er en holistisk tilgang til studie af samfundet og der fokuseres derfor på både det offentlige, civilsamfundet og markedet. For mere information se:
http://www.transparency.org/policy_research/nis

Det er intentionen, at dette studie skal være forløberen til et fuldt NIS studie og derfor vil studiet i første omgang beskæftige sig med den offentlige sektor. Formål er igennem en analyse af grønlandsk lovgivning, officielle dokumenter samt interview med respondenter at identificere svagheder i grønlandsk lovgivning og administrationen af denne med henblik på gennemsigtighed. Studiet vil derefter komme med anbefalinger til, hvordan disse svagheder kan udbedres.

Studiet vil blive lanceret i september og rapporten forventes tilgængelig her på siden i oktober-november