Aktuelle aktiviteter

Maj 2015

Transparency International Greenland havde i maj arrangeret besøg af Transparency International’s stifter Peter Eigen. Sermitsiaq skrev herom 13. maj: Peter Eigen. Små samfund har brug for transparens Peter Eigen. Inukitsumi ammasumik suleriaaseqartoqartariaqarpoq

Transparency International Greenland afholder medlemsmøde 6. november 2014. Mødet afholdes i ‘Oles Varehus’ kl. 19. Tilmelding til [email protected] senest 4. november.

IUdtalelelse fra formand Anita Hoffer om misbrug. Download Aleqa Hammond misbruger sin magt. Kal. Dansk

Kursus: Antikorruption og transparens.

Indbydelse download

Tilmeldingsfrist: 2. juni 2014.

Interview med nyvalgt formand Anita Hoffer

AG 30. april 2014. AG 30.04.2014. download

Generalforsamling 23. april 2014

TIG afholder Generalforsamling onsdag den 23. april 2014 kl. 16 – 18 i Katuaq Venskabssal. indbydelse

Ataatsimeersuarneq 23. april 2014

TIG ataatsimeersuarnissamut qaaqqusivoq. Pinngasonngorneq 23. april 2014 nal. 16-18. Katuaq venskabssalimi. qaaqqusineq

23. november: Foredrag ved Anders Meilvang og Thomas Trier

Onsdag d. 23 november kl. 17 holder Anders Meilvang (formand for Transparency Greenland) og Thomas Trier (Medlem af arbejdsgruppen omkring Transparency Greenland) foredrag på det Grønlandske Hus i København. Foredraget vil omhandle en beskrivelse af Transparency Greenland og organisationens opgaver, hvilket initiativer der allerede er taget og med hvilke resultater. Klik her og læs mere om det grønlandske hus.

Stiftende bestyrelsesmøde 31. august

Onsdag d. 31. august afholdt Transparency Greenlands nyligt udpegede bestyrelse det første konsituterende bestyrelsesmøde. Der blev diskuteret habilitetsproblemer i kraft af andre hverv i samfundet, TG´s vedtægter blev vedtaget og foreningen stiftet. Anders Meilvang blev valgt som formand og Per Jansen som foreningens revisor. Derudover blev fremtidige aktiviteter diskuteret. Referatet fra mødet kan ses i sin fulde længde her.

8-9 september: Kursus i antikorruption og transparens

Som et tilbud til sine medlemsorganisationer og virksomheder samt offentlige myndigheder tilbyder Transparency Greenland et 2 dages intensivt kursus med fokus på antikorruption og transparens.

Kurset tilbyder:

Et solidt overblik over korruptionsområdet og udviklingen i den internationale og grønlandske diskussion om området.
Forståelse af de forskellige delelementer på korruptionsområdet og de relevante gråzoner.
Konkrete redskaber til at arbejde med antikorruption som enten virksomhed eller offentlig myndighed.
Indblik i forskellige eksempler målrettet virksomheder og offentlige myndigheder.
Hjælp til at komme i gang med konkrete aktiviteter og projekter for at adressere området.

Kurset strækker sig over 2 dage, hvor den første dag vil være en fælles og generel indførelse i korruption og alle de gråzoner, der findes på området. Anden dagen vil bestå af et virksomhedsspor og et offentligt spor, hvor disse to grupper mere konkret får et indblik i, hvordan man som virksomhed eller offentlig institution arbejder med anti-korruption.

Deltagerpris:

Standard: 3.500 kr.
CSR Greenland og Transparency Greenlands medlemmer: 2.500 kr.
Frivillige organisationer og forskere: 1.500 kr.

Tilmelding kan ske til: [email protected]

Afdækning af Grønlands etiske beredskab (NIS studie)

I tidsrummet august 2011 til oktober 2011 vil den uafhængige konsulentvirksomhed Nordic Consulting Group foretage en undersøgelse af det grønlandske samfunds sårbarhed overfor korruption.

Et ”NIS-studie” (National Integrity System) er et studie af integriteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden i forskellige samfundsinstitutioner. Det er en holistisk tilgang til studie af samfundet og der fokuseres derfor på både det offentlige, civilsamfundet og markedet. For mere information se:
http://www.transparency.org/policy_research/nis

Det er intentionen, at dette studie skal være forløberen til et fuldt NIS studie og derfor vil studiet i første omgang beskæftige sig med den offentlige sektor. Formål er igennem en analyse af grønlandsk lovgivning, officielle dokumenter samt interview med respondenter at identificere svagheder i grønlandsk lovgivning og administrationen af denne med henblik på gennemsigtighed. Studiet vil derefter komme med anbefalinger til, hvordan disse svagheder kan udbedres.

Studiet vil blive lanceret i september og rapporten forventes tilgængelig her på siden i oktober-november